• [HN] Viện Nghiên Cứu Xã Hội, Kinh Tế, Môi Trường iSEE Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Quản Lý Phòng Họp Và Thư Viện 2017
  HẾT HẠN

  Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là một tổ chức tiên phong hoạt động vì quyền của các nhóm thiểu số và thiệt thòi, nhằm hướng tới một xã hội tự do, bình đẳng, thịnh vượng, nơi mọi người được đối xử công bằng và các giá trị nhân bản được tôn trọng.

  Link thông tin: bit.ly/Intern_iSEEHub
  Thông tin về iSEE Hub: bit.ly/iSEEHub

  iSEE Hub là không gian do Viện nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) khởi xướng với mục đích xây dựng một không gian học tập, giao lưu thân thiện, cởi mở và đem lại nhiều giá trị giữa các cá nhân, nhóm, tổ chức xã hội dân sự. Để quản lý tốt hơn phòng họp thuộc iSEE Hub, Viện iSEE đang tìm kiếm CTV hỗ trợ với những nhiệm vụ chính sau:

  1. Điều phối việc sử dụng phòng họp và thư viện iSEE
  2. Hỗ trợ việc quản lý phòng họp và việc cho các nhóm ngoài iSEE mượn phòng họp
  3. Thông tin rộng rãi việc cho mượn phòng họp của iSEE đến các cá nhân, nhóm, tổ chức 
  4. Các công việc khác liên quan đến phòng họp hoặc các công việc hỗ trợ iSEE (tùy theo khả năng và thỏa thuận)

  Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ gồm CV và cover letter vào hòm mail [email protected]
  trước 17h00 ngày 25/10/2017. Tiêu đề email: [iSEE-1017] CTV Quản lý thư viện phòng họp - Họ tên

  ---

  (*) Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng sau mới được liên hệ và phản hồi. Rất mong các bạn thông cảm!

  1158
  0 0