Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Truyền Cảm Hứng] Bản Thiết Kế Cuộc Đời

Những bước ngoặt cuộc đời cho thấy cuộc sống không ngẫu nhiên. Sự kiện một người gặp khó khăn hay có những thuận lợi đặc biệt cũng không xảy ra vô tình. Mỗi đứa trẻ sinh ra dường như đã có cá tính và chọn hướng đi nào đó. Mỗi con người là chủ nhân và chịu trách nhiệm về mục đích cuộc đời mình, mà đã được thiết kế một cách có chủ ý, từ những tầm nhìn sâu và cao, về bản thân linh hồn và quy luật tiến hóa và nghiệp quả, và bản thiết kế của mỗi cuộc đời đều được đặt trong một tổng thể tiến hóa của nhân loại, tổng thể sự sống và tổng thể quy luật vũ trụ.

45 người xem


Bình luận (0)