Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cuộc Thi Ảnh ASEAN Culture and Tourism Photo Contest 2017 Giành Chuyến Đi Tới Hàn Quốc

Hết hạn

 

Trung tâm ASEAN-Korea phối hợp cùng với Hiệp hội Du lịch Đông Nam Á tổ chức cuộc thi ảnh về du lịch và văn hóa ASEAN.

Submission PeriodMarch 7 – April 23, 2017 [11:59 PM, KST]

Theme

Visit ASEAN @50

Sub-themes

  1. Natural Wonders of ASEAN|  Natural Sites and Sceneries in ASEAN
  2. Cultural Wonders of ASEAN|  Cultural and Historical Sites in ASEAN
  3. Culinary Wonders of ASEAN|  Food and Culinary Culture in ASEAN
  4. Wonderful People of ASEAN|  People and their Daily Lives in ASEAN

 

Winner Announcement and Contest Prizes: May 18, 2017 [10:00 AM]

“ASEAN-Korea Culture and Tourism Photo Contest” website and the ASEAN-Korea Centre website

Prizes

1st Prize: 1 winner 2 round-trip economy class tickets to any destination within ASEAN and Korea

2nd Prize: 4 winners (1 winner per sub-theme) 1 iPad Mini 2 per winner

3rd Prize: 45 winners 10,000KRW (or 10USD) Gift Card per winner

 

Register: AT HERE

 

4,802 người xem


Bình luận (0)