Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 tháng trước

[HCM] Cuộc Thi PITCH OTEC COMPETITION APAC 2019 Tổ Chức Bởi Investible

Hết hạn

Bạn có phải là một phần của một công ty khởi nghiệp đang tìm kiếm nguồn tài trợ?

Bạn có phải là thành viên của một nhóm cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ chất lượng và sẵn sàng đưa sản phẩm của mình lên một bước tiếp theo?

Nếu bạn trả lời có cho cả hai câu hỏi, bạn thật may mắn!

Investible đã trở lại với PITCH OTEC COMPETITION APAC 2019!

Gửi bộ bài của bạn và có cơ hội bay đến Trung Quốc để đại diện cho quốc gia của bạn trên sân khấu toàn cầu! Nhanh lên, trước khi thời hạn kết thúc!

https://promo.investible.com/otec/vietnam

Are you part of a startup that is looking for funding?
Are you part of a team that is offering quality products and/or services and are ready to take it to the next level?

If you answered yes to both questions, you're in luck!

Investible is back with its OTEC APAC 2019 PITCH COMPETITION and Vietnam, we're coming for you!

Submit your pitch deck and stand a chance to fly to China to represent your country on the global stage! Hurry, the deadline is closing in!

83 người xem


Bình luận (0)