Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Youth Initiatives For SDGS 2017 - Sáng Kiến Thanh Niên Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững

Hết hạn

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) trân trọng giới thiệu đến các đội nhóm thanh niên cơ hội tài trợ “Sáng kiến thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững”. Mục tiêu của hoạt động tài trợ là, thông qua các sáng kiến thanh niên đóng góp cho 17 mục tiêu phát triển bền vững:
- Tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững.
Với nguồn tài trợ từ Oxfam Việt Nam, hoạt động tài trợ Youth for SDGs được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) cùng với Mạng lưới thanh niên 2030 Youth Force Việt Nam trong vai trò là đối tác tổ chức.

► Các đội nhóm thanh niên khi tham gia sẽ có cơ hội:
- Nhận tài trợ lên đến 25.000.000vnđ,
- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực thực hiện dự án,
- Nhận hỗ trợ về truyền thông, chuyên môn trong suốt quá trình triển khai dự án.

► Điều kiện đề xuất dự án:
- Đề xuất và thực hiện bởi đội/nhóm thanh niên (16-30 tuổi)
- Đóng góp một cách sáng tạo, hiệu quả, khả thi và bền vững vào Các mục tiêu phát triển bền vững
- Địa điểm thực hiện: toàn quốc
- Các dự án tham gia đề xuất có thể bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn/hoạt động, trong đó các giai đoạn/hoạt động xin tài trợ từ Youth Initiatives for SDGs cần được thực hiện và hoàn thành giải ngân vào trước 31/10/2017.
- Dự án cần có kế hoạch và hoạt động cụ thể để truyền thông về dự án của mình nhằm tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững.
- Dự án cần cam kết thực hiện, theo dõi và báo cáo dự án theo yêu cầu của Oxfam & CSDS.

► Quá trình tuyển chọn:
Vòng 1: Nộp đơn đề xuất dự án: 22/3 – 22/4
Vòng 2: Phản biện dự án: 6/5 hoặc/và 7/5 (dự kiến)
Mẫu đề xuất dự án và thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong vài ngày tới.

✌ Các thành viên thuộc mạng lưới thanh niên 2030 Youth Force Việt Nam nhưng không tham gia vào quá trình tổ chức, tuyển chọn sẽ được cộng điểm ưu tiên khi nộp dự án. ✌

► Thông tin liên hệ:
Từ Lê Thảo
☎ Hotline: (+84) 1689 355 687
✉ Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/CSDS.VN/
Website: http://csds.vn/

757 người xem


Bình luận (0)