Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public3 tháng trước

Định Nghĩa Nhận Thức Xã Hội (Social Cognition)

Nhận thức xã hội là một nhánh chủ đề trong tâm lý học xã hội, tập trung vào quá trình con người xử lý, lưu trữ và áp dụng thông tin về những người khác và các tình huống xã hội. Nó tập trung vào vai trò của các quá trình nhận thức trong các tương tác xã hội. Cách ta nghĩ về người khác đóng một vai trò to lớn, quyết định suy nghĩ, cảm xúc và tương tác của chúng ta với thế giới xung quanh.

Social cognition is a sub-topic of social psychology that focuses on how people process, store, and apply information about other people and social situations. It focuses on the role that cognitive processes play in our social interactions. The way we think about others plays a major role in how we think, feel, and interact with the world around us.

22 người xem


Bình luận (0)