Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Anh] Học Bổng Tiến Sĩ Toàn Phần Học Phí Của Trường Kinh Doanh Đại Học Leeds 2017

Hết hạn

Trường Kinh doanh của Đại học Leeds mở đơn học bổng tiến sĩ toàn thời gian và bán thời gian cho sinh viên trên toàn thế giới bắt đầu kì học vào ngày 1/1/0/2017 hoặc ngày 1/2/2018.

Trường Kinh doanh của Đại học Leeds là một trường chuyên về kinh doanh trực thuộc Đại học Leeds và là một thành viên của nhóm các trường đại học chuyên về nghiên cứu Russell.

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Kinh doanh

Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí, không bao gồm các loại phí khác

Yêu cầu:

 • Ứng viên đầu tiên phải nộp đơn ứng tuyển vào chương trình tiến sĩ của trường và nhận được mã số BANNE ID để có thể nộp đơn xin học bổng.
 • Ứng viên phải có bằng thạc sĩ ở lĩnh vực có liên quan, điểm tổng kết tối thiểu phải 60%
 • Học bổng dành cho các ứng viên theo học chương trình toàn thời gian trong 3 năm hoặc bán thời gian trong 5 năm.
 • Các ứng viên đã học tiến sĩ trước đây không được nộp đơn cho học bổng.
 • Phải có trình độ tiếng Anh phù hợp.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/06/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Bước 1: Ứng viên đầu tiên phải nộp đơn ứng tuyển vào chương trình tiến sĩ của trường và nhận được mã số BANNE ID để có thể nộp đơn xin học bổng.
 • Bước 2: Ứng viên điền đơn xin học bổng của trường kinh doanh đại học Leeds
 • Bước 3: Ứng viên phải nộp các giấy tờ sau:+ Đơn xin học tiến sĩ+ Đơn xin học bổng
  • Đề xuất đề tài nghiên cứu: 1000-2000 từ file Word hoặc PDF, nêu ra đề tài muốn nghiên cứu.
  • Điền form Locating your Research in Leeds University Business School.
  • 2 thư giới thiệu: từ giảng viên dạy chương trình Thạc sĩ hoặc Cử nhân, có thể đánh giá khả năng học thuật của ứng viên. Thư giới thiệu phải được viết trên giấy có tiêu đề, có đóng dấu của trường

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem tại đây.

1,671 người xem


Bình luận (0)