Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 tháng trước

[Anh] Học Bổng Toàn Phần Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh Skoll Tại Đại Học Oxford 2018

Hết hạn

 

Học bổng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Skoll, Đại học Oxford là học bổng cạnh tranh dành cho các ứng viên theo học  MBA, những người theo đuổi các giải pháp chiến lược cho các thách thức xã hội và môi trường hiện tại. Học bổng cung cấp chi phí và cơ hội độc quyền giúp ứng viên gặp gỡ với các nhà lãnh đạo, đầu tư và các chiến lược gia nổi tiếng.

Ngành hc : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Bc hc : Thạc sĩ.

S lượng hc bng : 05.

Giá tr hc bng : Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và phụ phí khác của trường khi tham gia vào chương trình học MBA, một phần sinh hoạt phí dựa vào nhu cầu của ứng viên và có thể lên tới £8,000.

Đối tượng : Ứng viên trong nước và quốc tế.

Hc bng được nhn Trường Kinh doanh Said, Đại học Oxford, Anh.

Yêu cu:

Tại thời điểm ứng viên đăng kí học MBA, ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí sau. Trong từng trường hợp, ứng viên cần mô tả kết cuộc và ảnh hưởng được tạo ra bởi việc làm của mình:

Bắt đầu hoặc đang phát triển một công việc xã hội mang tính thách thức.

Lãnh đạo một mảng lớn trong một công việc hoặc chương trình xã hội có tính thách thức của một tổ chức.

Đang có sự thay đổi tích cực như là một chuyên gia nghề nghiệp có ảnh hưởng, ví dụ như người đưa ra những kế hoạch chiến lược nhắm đến các vấn đề xã hội hoặc môi trường, với mục tiêu rõ ràng định hướng công việc.

Quen với các cách tiếp cận thử thách để tạo dựng cơ hội, hành động để thay đổi hiện trạng một cách tích cực, tạo ra những tác động điều chỉnh những vấn đề bất công trong lĩnh vực ứng viên chọn lựa.

Có những phẩm chất cá nhân thể hiện khả năng lãnh đạo và mô tả vì sao những phẩm chất đó là ảnh hưởng đến nghề nghiệp của ứng viên. Các phẩm chất bao gồm:

Khả năng suy nghĩ độc lập và kiên định để đạt được mục tiêu lợi ích xã hội và môi trường, bao gồm ý chí vượt qua thất bại và bắt đầu lại từ đầu. Khuynh hướng hành động hơn là phản ánh vấn đề đơn thuần và ý chí khắc phục bất lợi, không sống chủ nghĩa cá nhân nếu gặp thử thách. Khả năng khám phá môi trường để tìm ra cơ hội và nguồn lực mới.

Quyết tâm cá nhân, đôi khi cả tài chính và có thể có rủi ro.

Khả năng phát triển mạng lưới và kết nối các thành viên có chung mục tiêu.

Giải thích vì sao giáo dục kinh doanh có thể phát triển công việc của bản thân, tại sao có bằng cấp về kinh doanh tại thời điểm này của sự nghiệp có thể làm gia tăng ảnh hưởng của họ.

Đưa ra những bằng chứng về nhu cầu có Học bổng. Điều này có thể thể hiện qua kinh nghiệm làm việc trước đây hoặc hoàn cảnh cá nhân làm cho việc tự đóng học phí MBA trở thành gánh nặng tài chính lớn.

Hn chót np h sơ:

Giai đon 1: 29/09/2017

Giai đon 2: 05/01/2018

Phương thc np h sơ:

Để đăng kí vào hc bng Skoll, trước hết ng viên phi đăng kí và được nhn vào chương trình MBA ca Trường Kinh doanh Said . Ứng viên cần đăng kí vào giai đon 1-2 ca chương trình MBA cho năm hc 2018-19 .

Để được đưa vào học bổng, ứng viên tick vào mục “Skoll Scholarship” trong đơn đăng kí MBA. Khi ứng viên được chấp nhận vào chương trình MBA, Trung tâm Skoll sẽ gửi ứng viên đường link đăng kí học bổng online để hoàn thành.

Vui lòng xem thông tin chi tiết về cách thức đăng kí tại website của trường.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết về học bổng và phương thức đăng kí  tại đây .

 

902 người xem


Bình luận (0)