Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bỉ] Học Bổng Đào Tạo Và Thạc Sĩ Toàn Phần Của Chính Phủ Bỉ VLIR – UOS 2018

Hạn cuối: 2018-6-29

VLIR-UOS (Ban Hợp tác Đại học - Hội đồng liên trường đại học Cộng đồng nói tiếng Fla-măng của Bỉ) – một nhân tố phi chính phủ của Hợp tác Phát triển Bỉ nhằm để thiết lập các quan hệ đối tác giữa các viện/trường đại học của Bỉ với các đối tác tại các nước đang phát triển thông qua các chương trình hợp tác đại học và học bổng. 

VLIR-UOS awards scholarships

A call for scholarship applications is launched every year in November. The deadline depends on the training or Master programme you are applying for. More information on how to apply for a scholarship.

Watch the video with testimonials from students involved in the trainings and Master programmes:

 

Video created by KU Leuven

1,585 người xem


Bình luận (0)