Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Canada] Học Bổng Bậc Sau Tiến Sĩ Mitacs Elevate Đại học Guelph 2017

Hết hạn

Đại học Guelph ở Canada kêu gọi ứng tuyển cho học bổng nghiên cứu sinh bậc sau tiến sĩ Mitacs Elevate (Mitacs Elevate Postdoctoral Fellowships). Công dân Canada, cư dân lưu trú vĩnh viễn tại Canada và ứng viên quốc tế đều đủ tiêu chuẩn nộp học bổng này.

Sinh viên nhận được khoản tiền/lương tháng ít nhất là $50,000 1 năm. Hằng năm, các nhà đồng sáng lập đóng góp $25,000 và Mitacs đóng góp $30,000 cho khoản tiền tổng $55,000.

Đại học Guelph không giống như bất kỳ trường nào ở Canada.Là một trường có sức nghiên cứu cao độ và chú trọng người học, trường có các cơ sở học trải dài từ vùng miền quê đến những nơi thành thị. Trường nổi danh nhờ sự ưu tú trong việc đào tạo Nghệ thuật và Khoa học, và nhờ sự cam kết phát triển những nhà tư duy xuất chúng và những công dân biết dấn thân hành động.

Bậc học: Chương trình bậc sau Tiến sĩ

Ngành học: Mitacs Elevate là chương trình đào tạo 2 năm dành cho sinh viên bậc sau Tiến sĩ, giúp cho người tham gia được lãnh đạo và tiến hành một công trình nghiên cứu có liên quan về phương diện kỹ thuật của bất cứ ngành nào

Giá trị học bổng:

 • Khoản tiền $55,000 hằng năm (cộng thêm sự đào tạo trị giá $7,500 không quy đổi ra tiền mặt)
 • Chương trình đào tạo chuyên nghiệp tùy biến, riêng biệt
 • Nghiên cứu hợp tác dài hạn với một cộng sự không giảng dạy

Lưu ý: Sinh viên nhận tối thiểu mức tiền $50,000 một năm. Hằng năm, các nhà đồng sáng lập đóng góp $25,000 và Mitacs đóng góp $30,000 cho khoản tiền tổng $55,000.Khoản này bao gồm sự hỗ trợ sinh viên và lên đến $5,000 chi phí nghiên cứu cho thiết bị, nhân sự nghiên cứu bổ sung, chi phí di chuyển các buổi hội thảo, và xuất bản. Phần đóng góp $5,000 từ người giám sát đang giảng dạy hoặc trường đại học được yêu cầu thay cho khoản trợ cấp vùng tỉnh.

Học bổng có thể nhận ở Canada.

 

Yêu cầu:

 • Sinh viên bậc sau Tiến sĩ có thể nộp nếu ngày tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ không xa hơn 5 năm trước ngày dự định bắt đầu công trình nghiên cứu.
 • Sinh viên có giải thưởng Accelerate bậc Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ cũng có thể nộpSinh viên bậc sau Tiến sĩ đã có giải thưởng Elevate không được nộp
 • Công dân Canada, cư dân lưu trú vĩnh viễn tại Canada và ứng viên quốc tế đều đủ tiêu chuẩn nộp học bổng này. Họ phải theo học tại trường cùng địa phận với tổ chức cộng tác trong suốt thời gian nghiên cứu.
 • Người giám sát phải có sự chấp thuận từ Khoa và đủ chuẩn cho quỹ Tri-Agency (Tri-Agency funds)
 • Đầu vào: Sinh viên có giải thưởng Accelerate bậc Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ  có thể nộp
 • Tiếng Anh: Tham khảo tại đây và đây

Hạn chót nộp hồ sơ:

22/02/2017 - 4p.m

Phương thức nộp hồ sơ:

Gói đơn ứng tuyển gửi email về [email protected]

Gói đơn ứng tuyển gồm có:

 • Đơn ứng tuyển đã hoàn thành
 • CV
 • CV của người giám sát dự kiến
 • Tối đa 3 thư giới thiệu: 1 thư từ người giám sát dự kiến, 1 thư từ cựu giám sát viên hoặc từ người quen thuộc với nghiệp vụ nghiên cứu của sinh viên, 1 thư từ tổ chức cộng tác viết trên letterhead xác nhận khoản tiền hỗ trợ.
 • Bất kỳ giấy tờ bổ sung nếu có

Lưu ý: Nộp các tài liệu riêng lẻ (không nộp thành 1 bản)

Link ứng tuyển

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng chính thức

705 người xem


Bình luận (0)