Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Canada] Học Bổng Du Học Canada Của Trường Cao đẳng Humber 2017

Hết hạn

Thông tin học bổng:

 • Đơn vị cấp học bổng: Humber College.
 • Đất nước: Canada.
 • Bậc học: Thạc sĩ.

Các ngành được cấp học bổng:

 • Tất cả các ngành học trường Cao đẳng Humber đào tạo. 

Số lượng và giá trị học bổng:

 • 2 suất học bổng toàn phần và 2 suất học bổng trị giá $5.000/1 suất cho kì học tháng 9/2017.
 • Học bổng sẽ được trừ thẳng vào tiền học phí. Học bổng có thể được duy trì mỗi năm với điều kiện ứng viên phải có điểm học tập trung bình đạt 75% trở lên.
 • Đối tượng: Tất cả sinh viên quốc tế (bao gồm sinh viên Việt Nam).

Yêu cầu ứng viên:

 • Các ứng viên sẽ được xét học bổng dựa trên thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu và bài luận cá nhân.
 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/5/2017 cho kì học tháng 9/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên phải nộp hồ sơ xin nhập học trước khi nộp đơn xin học bổng. Đơn xin học bổng sẽ được đính kèm trong thư chấp nhận của trường Cao đẳng Humber.
 • Ứng viên xem chi tiết cách nộp hồ sơ tại: http://humber.ca/admissions/how-apply

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: 1-416-675-5067

Email: [email protected] 

Website: http://international.humber.ca/study-at-humber/scholarships.html

1,495 người xem


Bình luận (0)