Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Israel] Học Bổng Các Khóa Ngắn Hạn Của Bộ Ngoại Giao Israel 2017

Hết hạn

THÔNG TIN HỌC BỔNG TỪ ĐẠI SỨ QUÁN ISRAEL

Mời các ứng viên đăng kí tham gia học bổng các khóa ngắn hạn của Bộ ngoại giao Israel:

1. Khóa học “Dinh dưỡng trong môi trường biến đổi toàn cầu” (Nutrition in a changing global environment)
Thời gian học: 27/08 – 19/09/2017
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2017
Chi tiết: http://bit.ly/scholarship-israel-dinhduong2017

2. Khóa học “Công nghệ sạch - Công nghệ môi trường, đổi mới và hệ thống quản lí trong phát triển kinh tế địa phương và khu vực” (Clean Technologies – Environmental technology, innovation and management systems as a means for regional and local economic development)
Thời gian học: 27/08 – 20/09/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017
Chi tiết: http://bit.ly/scholarship-congnghesach

3. Khóa học “Doanh nghiệp đổi mới: Từ ‎ý tưởng đến khởi nghiệp” (Innovative Entrepreneurship: From an Idea to Starting a Business)
Thời gian học: 28/08 – 14/09/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017
Chi tiết: http://bit.ly/scholarship-israel-tuytuongdenkhoinghiep

4. Khóa học “Chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em” (Combating Violence against Women and Children)
Thời gian học: 23/10/2017 –09/11/ 2017
Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017
Chi tiết: http://bit.ly/israel-scholarship-chongbaoluc

3,857 người xem


Bình luận (0)