Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Nhật Bản] Học Bổng Quốc Tế Ngắn Hạn Chương Trình Nhật Bản Đương Thời, Đại Học Kwansei Gakuin 2017-2018

Hết hạn

Trường đại học Kwansei Gakuin (Kwansei Gakuin University - KGU) đang dành tặng các suất học bổng quốc tế dành cho chương trình Nhật Bản đương thời (CJP). Để theo học tại trường KGU như 1 sinh viên trao đổi, sinh viên phải ghi danh theo học tại các trường đại học liên kết với trường KGU.

Chương trình Nhật Bản đương thời được đặc biệt thiết kế cho các tân sinh viên trao đổi của trường KGU. Sinh viên trao đổi được quyền chọn lựa giữa 2 khối học tập – khối học tập sẽ xác định hướng tập trung chủ yếu của sinh viên tại trường KGU, khối Ngôn ngữ Nhật và khối Nhật Bản hiện đại.

Kwansei Gakuin, hay thường được gọi tắt là Kangaku, là trường công lập Thiên Chúa Giáo nhưng giáo dục không theo giáo lí và cũng là trường đại học dành cho cả nam lẫn nữ tại Nishinomiya, Sanda, thành phố Osaka, và thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Không yêu cầu kiến thức về Ngôn ngữ Nhật để có thể học tập tại trường KGU như là sinh viên trao đổi.

Bậc học: Học bổng được trao tặng để sinh viên học tập tại Nhật Bản trong 1 học kì hoặc 1 năm học.

Ngành học: Chương trình Nhật Bản đương thời (CJP).

Giá trị học bổng:

 • Học bổng JASSO: JASSO - Japan Student Service Organization (Tạm dịch: Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản) dành tặng một số học bổng (số lượng giới hạn) cho tân các sinh viên trao đổi có nhu cầu hỗ trợ kinh phí và hoàn thành các điều kiện tiên quyết cụ thể để được chỉ định đến học tập tại Nhật Bản trong 1 học kì hoặc 1 năm học. Học bổng này bao gồm sinh hoạt phí 80.000 yên/tháng (giá trị được ước tính) được trao cho sinh viên sau khi đến Nhật Bản. Số lượng học bổng thay đổi hàng năm tùy theo quỹ hỗ trợ của chính phủ. Sinh viên nhận được học bổng JASSO bị nghiêm cấm nhận các suất học bổng khác – những học bổng chi trả sinh hoạt phí tương đương được hoặc cao hơn học bổng JASSO. Các sinh viên nhận được bất kì học bổng nào khác sẽ không được trao học bổng JASSO. Các ứng viên đã lỡ đăng ký cho các học bổng khác sẽ phải từ chối chúng nếu muốn nhận học bổng JASSO.
 • Các suất học bổng thêm khác: trường KGU có thể chỉ định các tân sinh viên trao đổi cho các suất học bổng thêm khác. Trong trường hợp này, trường KGU sẽ liên hệ với các sinh viên đã nộp mẫu đơn đăng ký cho học bổng (Scholarship Application Form) và hoàn thành các điều kiện tiên quyết cho từng suất học bổng khác nhau. KGU có thể yêu cầu sinh viên nộp thêm các văn bản khác như là bản chứng minh tài chính của gia đình.

Học bổng được trao tặng tại Nhật Bản

Yêu cầu:

Để học tập tại trường KGU như là 1 sinh viên trao đổi, sinh viên phải ghi danh học tập tại 1 trong những trường đại học liên kết với trường KGU. Các ứng viên đã được chỉ định chính thức bởi các trường liên kết này phải hoàn thành các yêu cầu sau:

 • Là sinh viên có hạnh kiểm tốt và học tập tốt tại học viện liên kết. Sinh viên có điểm số trong năm học trước phải tương đương với 2.30 theo công thức tính GPA của học bổng. Học bạ của học kì trước sẽ được tập hợp lại nếu học bạ của các năm học trước không có sẵn. Ngoài ra, trong trường hợp hiếm: nếu điểm số của sinh viên không thể được tính toán theo biểu đồ lượng giá GPA của học bổng, sinh viên cần có 1 lá thư đề nghị nêu rõ sinh viên là ứng viên được chỉ định – người có biểu hiện tốt trong học tập theo những tiêu chuẩn được quy định bởi trường KGU dành cho các ứng viên của học bổng. Thư đề nghị này phải được viết bởi 1 giáo viên hoặc nhân viên tuyển sinh từ trường đại học hiện tại của sinh viên.
 • Sinh viên có mục đích học tập tại Nhật Bản rõ ràng và sẽ thu được lợi ích từ kinh nghiệm học tâp trao đổi.
 • Là sinh viên có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để học tập tại Nhật Bản. Sinh viên có thu nhập gia đình ít hơn 8.000.000 yên mỗi năm sẽ được ưu tiên xem xét.
 • Là sinh viên sẽ tiếp tục chương trình học và/hoặc sẽ nhận được bằng cấp tại tường đại học hiện tại của họ sau khi hoàn thành chương trình trao đổi.
 • Là sinh viên sẽ được nhận visa dành cho sinh viên cao đẳng khi đến Nhật Bản. Công dân Nhật Bản không đủ tiêu chuẩn.
 • Nếu 1 sinh viên được nhận 1 học bổng khác cho việc học tập tại Nhật Bản, thì giá trị của học bổng đó không được lớn hơn giá trị học bổng được nhận từ trường KGU.
 • Là sinh viên không nhận được học bổng trong quá khứ nhưng sẽ đến và học tập tại Nhật Bản như là sinh viên trao đổi. Hoặc là sinh viên từng nhận được học bổng dành cho học sinh trao đổi trong quá khứ tối thiểu cách đây 3 năm.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể ứng tuyển cho các suất học bổng này

*Yêu cầu đầu vào khi đăng ký chương trình học

-Kiểm tra đầu vào: Yêu cầu bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật (Japanese Language Proficiency Test – JLPT) đạt N1 hoặc trình độ tương đương. Học sinh mong muốn theo học các chương trình học thông thường tại KGU trong quá trình trao đổi phải đã đậu JLPT N1, hoặc đậu bài kiểm tra Regular Course Aptitude (mức độ tương đương JLPT N1) say khi đến Nhật Bản (thường được tổ chức trong quá trình định hướng). Những sinh viên đã đậu JLPT N1 nên nộp văn bản chứng minh cùng với đơn đăng ký.

-Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Không yêu cầu kiến thức về Ngôn ngữ Nhật để có thể học tập tại trường KGU như là sinh viên trao đổi. Tuy nhiên sinh viên vui lòng lưu ý rằng khi ghi danh cho khối Ngôn Ngữ Nhật, sinh viên phải chuyên về 2 hình thức viết của tiếng Nhật – Hiragana và Katakana, tại thời điểm sinh viên đến Nhật Bản để chứng minh kết quả cho các bài kiểm tra mà sinh viên chọn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Những mốc thời gian sau đây được áp dụng cho toàn bộ năm học và học kì:

 • Hạn chót học kì mùa Thu năm 2017: 15/04/2017
 • Hạn chót học kì mùa Xuân năm 2018: 15/11/2017

Lưu ý: sinh viên ứng tuyển cho học bổng thông qua trường KGU (bao gồm học bổng JASSO) phải nộp tất cả các văn bản đăng ký chương trình học và văn bản ứng tuyển cho học bổng trước hạn chót

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có các trách nhiệm sau:

 • Nộp mẫu đơn ứng tuyển cho học bổng (Scholarship Application Form) đến người phụ trách tuyển sinh hoặc trao đổi sinh viên của trường đại học.
 • Nộp điểm GPA (dựa trên công thức được giải thích phía trên) đến cán bộ phụ trách tuyển sinh hoặc trao đổi sinh viên của trường đại học.
 • Nộp 1 bài luận (dài 1 trang giấy) trình bày chi tiết các nguyên nhân ứng tuyển cho học bổng. Bài luận này có thể được trình bày bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh. Vui lòng lưu ý rằng bài luận này không phải là Letter of Reason (Tạm dịch: thư nguyên nhân) – sinh viên được yêu cầu nộp bài luận như là 1 phần các văn bản ứng tuyển của sinh viên.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.

10,730 người xem


Bình luận (0)