Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Singapore & Thailand] Học Bổng Toàn Phần & Bán Phần Lead The Change Exchange Trip - Chương Trình Đào Tạo Ngắn Ngày 2019

Hết hạn

Cộng đồng Lead The Change:

Cộng đồng Lead The Change tiền thân là cộng đồng UEH Connected – cộng đồng quốc tế dành cho người trẻ và startups.

Tầm nhìn:

Tạo ra một cộng đồng toàn cầu tạo điều kiện giúp người trẻ và startups vững bước hội nhập với các chương trình đào tạo nước ngoài, cùng những cố vấn quốc tế, và mạng lưới kết nối.

Sứ mệnh:

Đưa người trẻ và các startups Việt tiếp cận với môi trường và thử thách mới, giúp mở rộng tư duy, từ đó tạo ra sự thay đổi và dẫn đầu sự thay đổi, đúng với tên gọi của cộng đồng.

Lead The Change Exchange Trip là chương trình đào tạo ngắn ngày tại nước ngoài dành cho các nhà lãnh đạo trẻ từ 18-25 tuổi. Giúp thế hệ trẻ nhận ra bộ kỹ năng cạnh tranh trong thời đại 4.0.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lead The Change Exchange trip 2019 in Singapore and Thailand – provides next generation of leaders for new competencies and skills fitting for the 21st century to be successful and to tackle the complex challenges.

Detail information:

Lead The Change 2019 Exchange Trip in Singapore - Key Competencies for Industry 4.0

Lead The Change 2019 Exchange trip in ThaiLand – Cross-Cultural Experiential Exchange Program 

If you are waiting for scholarships of Lead The Change Exchange trip 2019 in Singapore on July 9th - 14th, 2019 and Thailand on August 13th - 18th, 2019, here are 4 steps to apply:


4 steps to get scholarships:


  • Step 1: Complete registration form
  • Step 2: Complete scholarship application form sent via email (each participant is only able to apply for 1 program scholarship)
  • Step 3: Wait for our judging process
  • Step 4: Be informed scholarship results
Please kindly complete application form as soon as possible and spread your Youtube video to be viral from May 26th – 31st, 2019.

Your score is based on Lead The Change’ s evaluation (60%) and Youtube interaction (views, like, comment) (40%).


Please kindly register as soon as possible to receive SCHOLARSHIP APPLICATION FORM before deadline: May 20th, 2019:  https://forms.gle/zjiPNuqf2LeXxfGz8


Deadline of scholarship application: May 25th


Full information about programs on Lead The Change website: https://leadthechange.asia/category/our-programs/lead-the-change-exchange-trip/


Register here:


For more information, please contact:


Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

331 người xem


Bình luận (0)