Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Top 5 Học Bổng Tại Pháp Cho Sinh Viên Nước Ngoài

Pháp đã trở thành một trong những nơi du học ngày càng phổ biến đối với sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, chi phí học tập và sinh hoạt tại đây không phải lúc nào cũng "dễ thở". Mặc dù học phí hàng năm tại các trường Đại học công thông thường thấp khoảng 200-600€, nó có thể lên cao đến 10,000€ tại các trường Đại học tư, chi phí sinh hoạt khoảng 10,000€/năm.

Để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế, các tổ chức giáo dục đã thành lập các chương trình học bổng sau:

dscn2020

Học bổng Chính phủ Pháp/EU cho sinh viên quốc tế

Học bổng ưu tú Eiffel

Chương trình học bổng Eiffel được thành lập bởi Bộ ngoại giao như một công cụ cho phép những cơ sở giáo dục cao Pháp thu hút các sinh viên nước ngoài giỏi nhất cho chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Người nắm giữ học bổng Eiffel khóa học Thạc sĩ nhận một khoảng trợ cấp €1,181 và người nắm giữ học bổng khóa học Tiến sĩ nhận một khoảng trợ cấp €1,400€. Theo đó, chương trình đáp ứng hàng loạt những phụ phí bao gồm phí đi về, bảo hiểm sức khỏa và hoạt động văn hóa. Người nắm giữ học bổng còn có thể đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thêm chi phí ăn ở. Chương trình học bổng không bao gồm tiền học phí.

 

Học bổng Đại học Pháp cho Sinh viên Quốc tế

Kì tuyển chọn Quốc tế École Normale Superieure

Hàng năm, ENS tổ chức một cuộc tuyển chọn quốc tế cho phép khoảng 30 trong số các sinh viên viên quốc tế có mong muốn nhất, cho dù trong lĩnh vực Khoa học hay Nhân văn, để theo đuổi khóa học 2 hoặc 3 năm tại ENS. Họ nhận một khoảng thù lao hàng tháng xấp xỉ 1000 Euro cho 2 – 3 năm. Chỉ khoảng 30 sinh viên nước ngoài được nhận hàng năm.

Học bổng ưu tú Ampere tại ENS de Lyon

ENS de Lyon và đối tác của mình cấp học bổng cho những sinh viên quốc tế ưu tú ghi danh vao chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học thực chứng, Nghệ thuật, Con người và Khoa học Xã hội ( chưa bao gồm Thạc sĩ chuyên nghiệp trong giảng dạy) thông qua Học bổng ưu tú Ampere. Học bổng gồm 1000€/tháng trong suốt 12 tháng và được gia hạn tùy điều kiện.

Học bổng Thạc sĩ Đại học Lyon

Học bổng Thạc sĩ Đại học Lyon đang mở cho những sinh viên quốc tế có thành tích cao học tập cao và sẵn sàng tham gia một trong những chương trình thạc sĩ được giảng dạy tại Đại học Lyon và những trường Đại học đối tác. Học bổng nhận được 800€ mỗi tháng tronng 10 tháng.

Học bổng Emily Boutmy tại Đại học Sciences Po

Sciences Po lập ra Học bổng Emily Boutmy sau khi thành lập để thu hút những sinh viên quốc tế giỏi nhất từ bên ngoài Liên minh Châu Âu ứng tuyển và được thừa nhận trước đây đến theo học tại Đại học Sciences Po. Học bổng có thể có nhiều hình thức khác nhau từ 5,000€ đến 16,000€ cho 2 năm sau nghiên cứu sau đại học hoặc 3,000€ đến 2,000€ cho 3 năm học đại học.

Học bổng MBA INSEAD

Học bổng INSEAD với số lượng giới hạn và có những cuộc thi quan trọng cho từng học bổng trao nhận. Những học bổng này được cấp theo những tiêu chí khác nhau và được chưa thành hai loại chính:  dựa trên nhu cầu và không dựa trên nhu cầu (dựa vào một trong những yếu tố Đạo đức, Quốc tịch, Giới tính, Nền tảng chuyên nghiệp, Khả năng lãnh đạo, Ngành học trước đây, …). Giá trị học bổng dao động từ 5,000$ đến 25,000$.

Xem tất cả Học bổng INSEAD Syngenta ưu đãi học bổng cho Lãnh đạo các nước đang phát triển

Yêu cầu:

Thay đổi theo từng loại học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Thay đổi theo từng loại học bổng.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần truy cập trang web học bổng chính thức để tải đơn đăng kí và tìm hiểu thêm các thông tin về phương thức ứng tuyển.

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.

2,613 người xem


Bình luận (0)