Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
   Hồng Ngọc

  7 tháng trước

  Bạn đang gặp khó khăn trong việc tán tỉnh? Đây chính là 10 mẹo bạn có thể sử dụng để làm quen với người mà bạn muốn. Mỗi mẹo trong đó đã được chứng minh bởi khoa học!

  Bài viết gốc: https: //www.psych2go.net/top-10-psych ...

  Chữ viết: Paige Cabrera
  Voice over: Ashleigh Aishwarya
  https: //www.youtube.com/user/ashleigh ...
  Hoạt hình: Joleen Oltmanns
  Biên tập Phản hồi: Risha Maes
  Quản lý dự án: Erin Bogo
  Nhà sản xuất: Psych2Go

  Xem thêm về Psych2Go tại đây: http://youtube.com/psych2go
  Trang web: http://psych2go.net
  Twitter: http://twitter.com/psych2go
  Facebook: http://facebook.com/psych2go
  Tumblr: http://psych2go.me

  Having trouble flirting? Here are some 10 tips you could use when it comes to getting the person you want! Each of these tips are backed by science!

  Original Article:https://www.psych2go.net/top-10-psych...

  Script: Paige Cabrera

  Voice Over: Ashleigh Aishwarya https://www.youtube.com/user/ashleigh...

  Animation: Joleen Oltmanns

  Feedback Editor: Risha Maes

  Project Manager: Erin Bogo

  Producer: Psych2Go More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go

  Website: http://psych2go.net

  Twitter: http://twitter.com/psych2go

  Facebook: http://facebook.com/psych2go

  Tumblr: http://psych2go.me

  Bạn đang gặp khó khăn trong việc tán tỉnh? Đây chính là 10 mẹo bạn có thể sử dụng để làm quen với người mà bạn muốn. Mỗi mẹo trong đó đã được chứng minh bởi khoa học!

  Bài viết gốc: https: //www.psych2go.net/top-10-psych ...

  Chữ viết: Paige Cabrera
  Voice over: Ashleigh Aishwarya
  https: //www.youtube.com/user/ashleigh ...
  Hoạt hình: Joleen Oltmanns
  Biên tập Phản hồi: Risha Maes
  Quản lý dự án: Erin Bogo
  Nhà sản xuất: Psych2Go

  Xem thêm về Psych2Go tại đây: http://youtube.com/psych2go
  Trang web: http://psych2go.net
  Twitter: http://twitter.com/psych2go
  Facebook: http://facebook.com/psych2go
  Tumblr: http://psych2go.me

  Having trouble flirting? Here are some 10 tips you could use when it comes to getting the person you want! Each of these tips are backed by science!

  Original Article:https://www.psych2go.net/top-10-psych...

  Script: Paige Cabrera

  Voice Over: Ashleigh Aishwarya https://www.youtube.com/user/ashleigh...

  Animation: Joleen Oltmanns

  Feedback Editor: Risha Maes

  Project Manager: Erin Bogo

  Producer: Psych2Go More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go

  Website: http://psych2go.net

  Twitter: http://twitter.com/psych2go

  Facebook: http://facebook.com/psych2go

  Tumblr: http://psych2go.me

  305 người xem


  Bình luận (0)