Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thảo My

  7 tháng trước

  Published on Oct 22, 2017

  Bài diễn văn "Tìm lại con đường" - Lisa Nichols truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc cô áy trải qua khó khăn từ việc bị ngược đãi và nỗi trầm cảm, và những trải nghiệm đó đã dạy cho cô bài học, và từ đó chia sẻ những lời khuyên đầy động lực về việc làm thế nào để vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.

  Hãy chia sẻ video. Lan tỏa động lực.

  Theo dõi chúng tôi tại:

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Find Your Way Back speech - Lisa Nichols delivers a powerful speech on how she struggled with abuse and depression and what these experiences taught her, and shares the best actionable advice on how to overcome even your most troubling times.

  Share this video. Spread the motivation.

  FOLLOW US:

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  Published on Oct 22, 2017

  Bài diễn văn "Tìm lại con đường" - Lisa Nichols truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc cô áy trải qua khó khăn từ việc bị ngược đãi và nỗi trầm cảm, và những trải nghiệm đó đã dạy cho cô bài học, và từ đó chia sẻ những lời khuyên đầy động lực về việc làm thế nào để vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.

  Hãy chia sẻ video. Lan tỏa động lực.

  Theo dõi chúng tôi tại:

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Find Your Way Back speech - Lisa Nichols delivers a powerful speech on how she struggled with abuse and depression and what these experiences taught her, and shares the best actionable advice on how to overcome even your most troubling times.

  Share this video. Spread the motivation.

  FOLLOW US:

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  1,420 người xem


  Bình luận (0)