Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Minh Duc Luong

  7 tháng trước

  Có thể bạn đã biết cách nghe Tiếng Anh tốt, tuy nhiên để nghe một cuộc trò chuyện mang tính học thuật vẫn là một thử thách! Chúng tôi có một vài mẹo nhỏ giúp việc ghi chép trong khi nghe của bạn trở nên siêu dễ. Hãy cùng tìm hiểu nó trong tập phim này của loạt series Kỹ Năng Học Tập - một phần của khoá học "Đi đến cùng", cung cấp cho bạn những kĩ năng và kiến thức cần thiết để bạn trở thành một trong số những người học từ xa giỏi nhất.

  Để biết thêm thông tin về các kỹ năng học thuật, cách học Tiếng Anh và các kỹ năng học tập dành cho người học từ xa, xin mời truy cập http://www.bbc.co.uk/learningenglish/....

  Để tìm hiểu thêm về đối tác của chúng tôi, The Open University, hãy truy cập http://www.open.edu/openlearn/tv-radi....

  ==========================================

  You might know how to listen well in English, but listening to academic talk can still be a challenge! We've got some top note taking tips for you to make academic listening a breeze. Find out in this episode of our Study Skills series – part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner!

  For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http://www.bbc.co.uk/learningenglish/....

  To find out more about our partner, The Open University, go to http://www.open.edu/openlearn/tv-radi....

  Có thể bạn đã biết cách nghe Tiếng Anh tốt, tuy nhiên để nghe một cuộc trò chuyện mang tính học thuật vẫn là một thử thách! Chúng tôi có một vài mẹo nhỏ giúp việc ghi chép trong khi nghe của bạn trở nên siêu dễ. Hãy cùng tìm hiểu nó trong tập phim này của loạt series Kỹ Năng Học Tập - một phần của khoá học "Đi đến cùng", cung cấp cho bạn những kĩ năng và kiến thức cần thiết để bạn trở thành một trong số những người học từ xa giỏi nhất.

  Để biết thêm thông tin về các kỹ năng học thuật, cách học Tiếng Anh và các kỹ năng học tập dành cho người học từ xa, xin mời truy cập http://www.bbc.co.uk/learningenglish/....

  Để tìm hiểu thêm về đối tác của chúng tôi, The Open University, hãy truy cập http://www.open.edu/openlearn/tv-radi....

  ==========================================

  You might know how to listen well in English, but listening to academic talk can still be a challenge! We've got some top note taking tips for you to make academic listening a breeze. Find out in this episode of our Study Skills series – part of our 'Go The Distance' course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner!

  For more information about academic know-how, English language and study skills for distance learners, visit us at http://www.bbc.co.uk/learningenglish/....

  To find out more about our partner, The Open University, go to http://www.open.edu/openlearn/tv-radi....

  5,570 người xem


  Bình luận (0)