Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  4 tháng trước

  Khoảnh khắc bạn có bản năng thực hiện mục tiêu, áp dụng quy tắc 5 giây

  ►►►►Mua sácg THE 5 SECOND RULE: http://amzn.to/2xTKdfv (affiliate) =====================================================

  Theo dõi chúng tôi:

  Facebook - https://www.facebook.com/videoadvice

  Instagram - https://www.instagram.com/videoadvice... =====================================================

  Cảm ơn Tom Bilyeu vì sự hợp tác tuyệt vời này.

  Đăng kí kênh của Tom: https://www.youtube.com/tombilyeu =====================================================

  Xem đầy đủ: https://www.youtube.com/watch?v=LCHPS... =====================================================

  đăng kí kênh của Mel Robbin: https://www.youtube.com/channel/UCk2U... =====================================================

  Âm nhạc bởi MusicVine

  =====================================================

  Trình bày: Mel Robbins & Tom Bilyeu

  -----

  The moment you have an instinct to act on a goal, apply the 5 second rule.

  ►►►►Get THE 5 SECOND RULE book here: http://amzn.to/2xTKdfv (affiliate) =====================================================

  Follow us for daily motivation:

  Facebook - https://www.facebook.com/videoadvice

  Instagram - https://www.instagram.com/videoadvice... =====================================================

  Thank you Tom Bilyeu for this awesome collaboration.

  Subscribe to Tom's channel: https://www.youtube.com/tombilyeu =====================================================

  Watch full interview here: https://www.youtube.com/watch?v=LCHPS... =====================================================

  Subscribe to Mel Robbin's channel: https://www.youtube.com/channel/UCk2U... =====================================================

  Music by MusicVine

  =====================================================

  Speaker: Mel Robbins & Tom Bilyeu

  Khoảnh khắc bạn có bản năng thực hiện mục tiêu, áp dụng quy tắc 5 giây

  ►►►►Mua sácg THE 5 SECOND RULE: http://amzn.to/2xTKdfv (affiliate) =====================================================

  Theo dõi chúng tôi:

  Facebook - https://www.facebook.com/videoadvice

  Instagram - https://www.instagram.com/videoadvice... =====================================================

  Cảm ơn Tom Bilyeu vì sự hợp tác tuyệt vời này.

  Đăng kí kênh của Tom: https://www.youtube.com/tombilyeu =====================================================

  Xem đầy đủ: https://www.youtube.com/watch?v=LCHPS... =====================================================

  đăng kí kênh của Mel Robbin: https://www.youtube.com/channel/UCk2U... =====================================================

  Âm nhạc bởi MusicVine

  =====================================================

  Trình bày: Mel Robbins & Tom Bilyeu

  -----

  The moment you have an instinct to act on a goal, apply the 5 second rule.

  ►►►►Get THE 5 SECOND RULE book here: http://amzn.to/2xTKdfv (affiliate) =====================================================

  Follow us for daily motivation:

  Facebook - https://www.facebook.com/videoadvice

  Instagram - https://www.instagram.com/videoadvice... =====================================================

  Thank you Tom Bilyeu for this awesome collaboration.

  Subscribe to Tom's channel: https://www.youtube.com/tombilyeu =====================================================

  Watch full interview here: https://www.youtube.com/watch?v=LCHPS... =====================================================

  Subscribe to Mel Robbin's channel: https://www.youtube.com/channel/UCk2U... =====================================================

  Music by MusicVine

  =====================================================

  Speaker: Mel Robbins & Tom Bilyeu

  1,048 người xem


  Bình luận (0)