Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tờ Rý Boss

  8 tháng trước

  Tại sao chính quyền lại không giỏi về vấn đề chăm sóc sức khỏe? Tại sao Obamacare khiến nó trở nên phức tạp hơn trước? Có cách nào giải quyết không? Nguyên thành viên Quốc Hội Bob McEwen sẽ giải thích cho chúng ta.

  ------------------

  Why is the government so bad at healthcare? Why did Obamacare make it more expensive than it already was? Is there a solution? Former Member of Congress Bob McEwen explains.

  Tại sao chính quyền lại không giỏi về vấn đề chăm sóc sức khỏe? Tại sao Obamacare khiến nó trở nên phức tạp hơn trước? Có cách nào giải quyết không? Nguyên thành viên Quốc Hội Bob McEwen sẽ giải thích cho chúng ta.

  ------------------

  Why is the government so bad at healthcare? Why did Obamacare make it more expensive than it already was? Is there a solution? Former Member of Congress Bob McEwen explains.

  728 người xem


  Bình luận (0)