Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

        Có trường hợp nào mà kẻ giết người xứng đáng với hình phạt tử hình? Nói cách khác, liệu án tử hình có nên bãi bỏ hay không? Dennis Prager giải thích.

  https: //www.prageru.com/courses/polit ...

   

  ------------------ 

        Are there circumstances under which a murderer deserves the death penalty? In other words, should capital punishment be abolished or not? Dennis Prager explains.

  For the complete script, visit https://www.prageru.com/courses/polit...

        Có trường hợp nào mà kẻ giết người xứng đáng với hình phạt tử hình? Nói cách khác, liệu án tử hình có nên bãi bỏ hay không? Dennis Prager giải thích.

  https: //www.prageru.com/courses/polit ...

   

  ------------------ 

        Are there circumstances under which a murderer deserves the death penalty? In other words, should capital punishment be abolished or not? Dennis Prager explains.

  For the complete script, visit https://www.prageru.com/courses/polit...

  291 người xem


  Bình luận (0)