Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Vân Anh Lê Quý

  7 tháng trước

  Độc quyền trong một thị trường tự do - có thể không? Nếu có, có hại cho người tiêu dùng không? Điều gì tạo ra sự độc quyền? Học kinh tế Áo một cách vui vẻ!

  Bài giảng của Rothbard:
  https: //www.youtube.com/watch? v = H6Opv ...

  Âm nhạc trên giấy phép CC:

  Kevin MacLeod: Klockworx - phép Creative Commons Attribution (https: //creativecommons.org/licenses/ ...)
  Źródło: http: //incompetech.com/music/royalty -...
  Nhà soạn nhạc: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Trang chủ Cơ sở Groove - phép phép Creative Commons Ghi nhận tác giả (https: //creativecommons.org/licenses/ ...)
  Źródło: http: //incompetech.com/music/royalty -...
  Nhà soạn nhạc: http://incompetech.com/

   

  ---------------------------------------

  Monopoly in a free market - is it possible? If yes, is it harmful for consumers? What creates monopolies? Learn Austrian Economics in a fun way!

  Rothbard's lecture:
  https: //www.youtube.com/watch? v = H6Opv ...

  Music on CC license:

  Kevin MacLeod: Klockworx - licensed under Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/)
  Source: http: //incompetech.com/music/royalty-...
  Artist: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Home Base Groove - licensed under Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/)
  Source: http: //incompetech.com/music/royalty-...
  Artist: http://incompetech.com/

  Độc quyền trong một thị trường tự do - có thể không? Nếu có, có hại cho người tiêu dùng không? Điều gì tạo ra sự độc quyền? Học kinh tế Áo một cách vui vẻ!

  Bài giảng của Rothbard:
  https: //www.youtube.com/watch? v = H6Opv ...

  Âm nhạc trên giấy phép CC:

  Kevin MacLeod: Klockworx - phép Creative Commons Attribution (https: //creativecommons.org/licenses/ ...)
  Źródło: http: //incompetech.com/music/royalty -...
  Nhà soạn nhạc: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Trang chủ Cơ sở Groove - phép phép Creative Commons Ghi nhận tác giả (https: //creativecommons.org/licenses/ ...)
  Źródło: http: //incompetech.com/music/royalty -...
  Nhà soạn nhạc: http://incompetech.com/

   

  ---------------------------------------

  Monopoly in a free market - is it possible? If yes, is it harmful for consumers? What creates monopolies? Learn Austrian Economics in a fun way!

  Rothbard's lecture:
  https: //www.youtube.com/watch? v = H6Opv ...

  Music on CC license:

  Kevin MacLeod: Klockworx - licensed under Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/)
  Source: http: //incompetech.com/music/royalty-...
  Artist: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Home Base Groove - licensed under Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/)
  Source: http: //incompetech.com/music/royalty-...
  Artist: http://incompetech.com/

  230 người xem


  Bình luận (0)