Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Siena

  5 tháng trước

   

  Hiểu kinh tế qua một bài học và Điều được thấy và điều chưa được thấy. Henry Hazlitt và Frédéric Bastiat đã cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa một nhà kinh tế học giỏi và một nhà kinh tế học tệ. Học về kinh tế nước Áo một cách thú vị.

  Links ủng hộ dự án: http://bit.ly/2fgJR9e

  Ghé thăm trang web của chúng tôi: http://econclips.com/

  Like trang Facebook của chúng tôi: http://bit.ly/1XoU4QV

  Đăng kí kênh Youtube: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips là một trang blog về kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là dạy kinh tế học một cách dễ dàng qua phim hoạt hình. chúng tôi nói về nhiều vấn đề như kinh tế, tài chính, tiền, đầu tư, hệ thống tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính, ngân hàng trung ươngvà hơn thế nữa. Cùng với chúng tôi, bạn có thể học được làm thế nào để giàu có và đưa ra một quyết định tài chính sáng suốt. Làm thế nào để quản lí tài chính cá nhân của bạn tốt hơn. Làm sao để tránh bị lừa đảo, những gian lận tài chính khác hoặc rơi vào một cái bẫy tín dụng. Nếu bạn muốn biết nền kinh tế thực sự hoạt động như thế nào, làm thế nào để hiểu và bảo vệ mình khỏi lạm phát hoặc sụp đổ kinh tế - hãy tham gia với chúng tôi trên econclips.com. Hãy cũng học kinh tế Áo một cách thú vị!

  ----

  Economics in One Lesson and That Which is Seen, and That Which is Not Seen. Henry Hazlitt and Frédéric Bastiat shows us the difference between good and bad economics. Learn Austrian Economics in a fun way!

  LINKS SUPPORT our project: http://bit.ly/2fgJR9e

  Visit our website: http://econclips.com/

  Like our Facebook page: http://bit.ly/1XoU4QV

  Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Music on CC license: Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips is an economic blog. Our objetive is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such as economy, finance, money, investing, monetary systems, financial markets, financial institutions, cental banks and so on. With us You can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If You want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

   

  Hiểu kinh tế qua một bài học và Điều được thấy và điều chưa được thấy. Henry Hazlitt và Frédéric Bastiat đã cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa một nhà kinh tế học giỏi và một nhà kinh tế học tệ. Học về kinh tế nước Áo một cách thú vị.

  Links ủng hộ dự án: http://bit.ly/2fgJR9e

  Ghé thăm trang web của chúng tôi: http://econclips.com/

  Like trang Facebook của chúng tôi: http://bit.ly/1XoU4QV

  Đăng kí kênh Youtube: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips là một trang blog về kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là dạy kinh tế học một cách dễ dàng qua phim hoạt hình. chúng tôi nói về nhiều vấn đề như kinh tế, tài chính, tiền, đầu tư, hệ thống tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính, ngân hàng trung ươngvà hơn thế nữa. Cùng với chúng tôi, bạn có thể học được làm thế nào để giàu có và đưa ra một quyết định tài chính sáng suốt. Làm thế nào để quản lí tài chính cá nhân của bạn tốt hơn. Làm sao để tránh bị lừa đảo, những gian lận tài chính khác hoặc rơi vào một cái bẫy tín dụng. Nếu bạn muốn biết nền kinh tế thực sự hoạt động như thế nào, làm thế nào để hiểu và bảo vệ mình khỏi lạm phát hoặc sụp đổ kinh tế - hãy tham gia với chúng tôi trên econclips.com. Hãy cũng học kinh tế Áo một cách thú vị!

  ----

  Economics in One Lesson and That Which is Seen, and That Which is Not Seen. Henry Hazlitt and Frédéric Bastiat shows us the difference between good and bad economics. Learn Austrian Economics in a fun way!

  LINKS SUPPORT our project: http://bit.ly/2fgJR9e

  Visit our website: http://econclips.com/

  Like our Facebook page: http://bit.ly/1XoU4QV

  Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Music on CC license: Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips is an economic blog. Our objetive is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such as economy, finance, money, investing, monetary systems, financial markets, financial institutions, cental banks and so on. With us You can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If You want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

  1,140 người xem


  Bình luận (0)