Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tường Vân

  7 tháng trước

  Của cải được làm ra như thế nào? Tiết kiệm và đầu tư là chìa khóa của sự giàu có cá nhân cũng như sự tăng trưởng kinh tế.

  Học Kinh tế học kiểu Áo theo một cách thú vị!

  LINKS Ủng hộ dự án của chúng tôi: http://bit.ly/2fgJR9e

  Ghé thăm website: http://econclips.com/

  Like trang Facebook: http://bit.ly/1XoU4QV

  Theo dõi kênh Youtube: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Music on CC license:

  Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Cambodian Odyssey – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-…

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Audionautix: TV Drama Version 1 – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)

  Wykonawca: http://audionautix.com/

  Audionautix: Yeah – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…) Wykonawca: http://audionautix.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips là một blog kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là dạy kinh tế học thông qua những đoạn phim hoạt hình dễ xem. Chúng tôi nói về nhiều chủ đề như kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, hệ thống tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương và vv ... Với chúng tôi các bạn có thể học để làm giàu và ra các quyết định tài chính đúng đắn. Làm cách nào để quản lí tài chính cá nhân tốt hơn. Làm thế nào để tránh Kế hoạch Ponzi hay những vụ lừa đảo tài chính hay sập bẫy tín dụng. Nếu bạn muốn biết một nền kinh tế hoạt động như thế nào, làm thế nào để hiểu và bảo vệ bản thân khỏi sụp đổ kinh tế - tham gia với chúng tôi tại econclips.com. Học Kinh tế học kiểu Áo một cách thú vị!

   

  How is wealth created? Saving and investing is the key to personal wealth as well as the economic growth.

  Learn Austrian Economics in a fun way!

  LINKS SUPPORT our project: http://bit.ly/2fgJR9e

  Visit our website: http://econclips.com/

  Like our Facebook page: http://bit.ly/1XoU4QV

  Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Music on CC license:

  Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Cambodian Odyssey – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-…

  Wykonawca: http://incompetech.com/ 

  Audionautix: TV Drama Version 1 – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)

  Wykonawca: http://audionautix.com/

  Audionautix: Yeah – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…) Wykonawca: http://audionautix.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips is an economic blog. Our objetive is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such as economy, finance, money, investing, monetary systems, financial markets, financial institutions, cental banks and so on. With us You can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If You want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

  Của cải được làm ra như thế nào? Tiết kiệm và đầu tư là chìa khóa của sự giàu có cá nhân cũng như sự tăng trưởng kinh tế.

  Học Kinh tế học kiểu Áo theo một cách thú vị!

  LINKS Ủng hộ dự án của chúng tôi: http://bit.ly/2fgJR9e

  Ghé thăm website: http://econclips.com/

  Like trang Facebook: http://bit.ly/1XoU4QV

  Theo dõi kênh Youtube: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Music on CC license:

  Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Cambodian Odyssey – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-…

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Audionautix: TV Drama Version 1 – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)

  Wykonawca: http://audionautix.com/

  Audionautix: Yeah – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…) Wykonawca: http://audionautix.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips là một blog kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là dạy kinh tế học thông qua những đoạn phim hoạt hình dễ xem. Chúng tôi nói về nhiều chủ đề như kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, hệ thống tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương và vv ... Với chúng tôi các bạn có thể học để làm giàu và ra các quyết định tài chính đúng đắn. Làm cách nào để quản lí tài chính cá nhân tốt hơn. Làm thế nào để tránh Kế hoạch Ponzi hay những vụ lừa đảo tài chính hay sập bẫy tín dụng. Nếu bạn muốn biết một nền kinh tế hoạt động như thế nào, làm thế nào để hiểu và bảo vệ bản thân khỏi sụp đổ kinh tế - tham gia với chúng tôi tại econclips.com. Học Kinh tế học kiểu Áo một cách thú vị!

   

  How is wealth created? Saving and investing is the key to personal wealth as well as the economic growth.

  Learn Austrian Economics in a fun way!

  LINKS SUPPORT our project: http://bit.ly/2fgJR9e

  Visit our website: http://econclips.com/

  Like our Facebook page: http://bit.ly/1XoU4QV

  Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Music on CC license:

  Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Cambodian Odyssey – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-…

  Wykonawca: http://incompetech.com/ 

  Audionautix: TV Drama Version 1 – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)

  Wykonawca: http://audionautix.com/

  Audionautix: Yeah – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…) Wykonawca: http://audionautix.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips is an economic blog. Our objetive is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such as economy, finance, money, investing, monetary systems, financial markets, financial institutions, cental banks and so on. With us You can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If You want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

  559 người xem


  Bình luận (0)