Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Minh Huệ

  7 tháng trước

  Tiền bạc và trao đổi. Tại sao trao đổi hàng hóa kém hiệu quả? Tiền có những tính chất gì để được sử dụng như vậy? Cùng học Kinh tế nước Áo theo một cách thú vị nào!

  CÁC LIÊN KẾT

  HÃY ỦNG HỘ dự án của chúng tôi: http://bit.ly/2fgJR9e

  Ghé thăm trang mạng của chúng tôi: http://econclips.com/

  Thích trang Facebook của chúng tôi: http://bit.ly/1XoU4QV

  Đăng kí theo dõi kênh Youtube của chúng tôi: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Âm nhạc bản quyền trên CC:

  Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Decisions – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips là một blog về kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là dạy kinh tế thông qua những phim hoạt hình dễ xem. Chúng tôi bàn về nhiều chủ đề đa dạng như kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, hệ thống tiền tệ, thị trường tài chính, thể chế tài chính, các ngân hàng trung ương và hơn thế. Cùng chúng tôi, bạn có thể học cách làm giàu và đưa ra những quyết định tài chính khôn ngoan; cách quản lý tài chính cá nhân tốt hơn; cách tránh Mô hình Ponzi và những gian lận tài chính khác hoặc mắc bẫy tín dụng. Nếu muốn tìm hiểu nền kinh tế thực sự vận hành ra sao, cách hiểu và bảo vệ bản thân khỏi lạm phát và suy thoái kinh tế thì hãy tham gia cùng chúng tôi trên econclips.com nhé. Cùng học Kinh tế nước Áo theo một cách thú vị nào!

  Money vs. barter. Why is barter ineffective? What are the characteristics of money that allow it to be used that way? Learn Austrian Economics in a fun way!

  LINKS

  SUPPORT our project: http://bit.ly/2fgJR9e

  Visit our website: http://econclips.com/

  Like our Facebook page: http://bit.ly/1XoU4QV

  Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Music on CC license:

  Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Decisions – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Reasons to Smile

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips is an economic blog. Our objetive is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such as economy, finance, money, investing, monetary systems, financial markets, financial institutions, cental banks and so on. With us You can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If You want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

  Tiền bạc và trao đổi. Tại sao trao đổi hàng hóa kém hiệu quả? Tiền có những tính chất gì để được sử dụng như vậy? Cùng học Kinh tế nước Áo theo một cách thú vị nào!

  CÁC LIÊN KẾT

  HÃY ỦNG HỘ dự án của chúng tôi: http://bit.ly/2fgJR9e

  Ghé thăm trang mạng của chúng tôi: http://econclips.com/

  Thích trang Facebook của chúng tôi: http://bit.ly/1XoU4QV

  Đăng kí theo dõi kênh Youtube của chúng tôi: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Âm nhạc bản quyền trên CC:

  Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Decisions – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips là một blog về kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là dạy kinh tế thông qua những phim hoạt hình dễ xem. Chúng tôi bàn về nhiều chủ đề đa dạng như kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, hệ thống tiền tệ, thị trường tài chính, thể chế tài chính, các ngân hàng trung ương và hơn thế. Cùng chúng tôi, bạn có thể học cách làm giàu và đưa ra những quyết định tài chính khôn ngoan; cách quản lý tài chính cá nhân tốt hơn; cách tránh Mô hình Ponzi và những gian lận tài chính khác hoặc mắc bẫy tín dụng. Nếu muốn tìm hiểu nền kinh tế thực sự vận hành ra sao, cách hiểu và bảo vệ bản thân khỏi lạm phát và suy thoái kinh tế thì hãy tham gia cùng chúng tôi trên econclips.com nhé. Cùng học Kinh tế nước Áo theo một cách thú vị nào!

  Money vs. barter. Why is barter ineffective? What are the characteristics of money that allow it to be used that way? Learn Austrian Economics in a fun way!

  LINKS

  SUPPORT our project: http://bit.ly/2fgJR9e

  Visit our website: http://econclips.com/

  Like our Facebook page: http://bit.ly/1XoU4QV

  Subscribe to our YouTube channel: http://bit.ly/1PrEhxG

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Music on CC license:

  Kevin MacLeod: Home Base Groove – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Kevin MacLeod: Decisions – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Źródło: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Wykonawca: http://incompetech.com/

  Reasons to Smile

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

  Econ Clips is an economic blog. Our objetive is teaching economics through easy to watch animated films. We talk about variety of subjects such as economy, finance, money, investing, monetary systems, financial markets, financial institutions, cental banks and so on. With us You can learn how to acquire wealth and make good financial decisions. How to be better at managing your personal finance. How to avoid a Ponzi Scheme and other financial frauds or fall into a credit trap. If You want to know how the economy really works, how to understand and protect yourself from inflation or economic collapse - join us on econclips.com. Learn Austrian Economics in a fun way!

  511 người xem


  Bình luận (0)