Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lee Nabi

  4 tháng trước

  Diễn thuyết về sự Bất khả thi - James Lawrence, được biết đến là "Cao bồi 3 môn phối hợp", chia sẻ câu chuyện về cách mà vấp ngã đã tạo ra được sự thay đổi anh cần thực hiện để trở nên hoàn thiện, khiến anh đưa ra quyết định thực hiện 50 phần thi 3 môn phối hợp trong 50 ngày.

  -------------------------------------------

  Achieve the Impossible Speech - James Lawrence, widely known as The Iron Cowboy, shares the story of how hitting rock bottom triggered the shift he needed to become the best version of himself, giving him the determination to conquer 50 Iron Mans in 50 days.

  ► Watch all our inspirational videos:

  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Subscribe Here:

  https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation.

  FOLLOW US:

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  Diễn thuyết về sự Bất khả thi - James Lawrence, được biết đến là "Cao bồi 3 môn phối hợp", chia sẻ câu chuyện về cách mà vấp ngã đã tạo ra được sự thay đổi anh cần thực hiện để trở nên hoàn thiện, khiến anh đưa ra quyết định thực hiện 50 phần thi 3 môn phối hợp trong 50 ngày.

  -------------------------------------------

  Achieve the Impossible Speech - James Lawrence, widely known as The Iron Cowboy, shares the story of how hitting rock bottom triggered the shift he needed to become the best version of himself, giving him the determination to conquer 50 Iron Mans in 50 days.

  ► Watch all our inspirational videos:

  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Subscribe Here:

  https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation.

  FOLLOW US:

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  684 người xem


  Bình luận (0)