Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Hồng Hà

  5 tháng trước

  Light Up The Night speech - Anh ấy đã 29 tuổi, đã phá vỡ và làm việc hoàn thiện như là một bộ xử lý dữ liệu. Diễn viên của Game of Thrones Peter Dinklage nói về sự vô nghĩa của sự sợ hãi thay đổi. Bạn đã sẵn sàng cho sự thay đổi?

  ► Xem tất cả các video cảm hứng của chúng tôi:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira ...

  ► Đăng ký ở đây:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Chia sẻ video này. Lây lan động lực.

  ==========================================

  THEO CHÚNG TÔI:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Trang web: https://www.goalcast.com

  -----------------------------------------

  Light Up The Night speech - He was 29, broke and working a dead-end job as a data processor. Game of Thrones actor Peter Dinklage talks about the futility of being afraid of change. Are you ready for change?

  ► Watch all our inspirational videos:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Subscribe Here:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation.

  ========================================­­­­­­­========

  FOLLOW US:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  Light Up The Night speech - Anh ấy đã 29 tuổi, đã phá vỡ và làm việc hoàn thiện như là một bộ xử lý dữ liệu. Diễn viên của Game of Thrones Peter Dinklage nói về sự vô nghĩa của sự sợ hãi thay đổi. Bạn đã sẵn sàng cho sự thay đổi?

  ► Xem tất cả các video cảm hứng của chúng tôi:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira ...

  ► Đăng ký ở đây:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Chia sẻ video này. Lây lan động lực.

  ==========================================

  THEO CHÚNG TÔI:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Trang web: https://www.goalcast.com

  -----------------------------------------

  Light Up The Night speech - He was 29, broke and working a dead-end job as a data processor. Game of Thrones actor Peter Dinklage talks about the futility of being afraid of change. Are you ready for change?

  ► Watch all our inspirational videos:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Subscribe Here:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation.

  ========================================­­­­­­­========

  FOLLOW US:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  507 người xem


  Bình luận (0)