Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Hồng Hà

  4 tháng trước

  Jake Bailey đã bị mắc ung thư loại ác tính nhất mà khoa học biết đến đã bị phá hủy bởi cơ thể của chính anh, khi anh phát biểu đầy cảm hứng và phá vỡ suy nghĩ này cho các bạn học của mình.

  ► Xem tất cả các video cảm hứng của chúng tôi:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira ...

  ► Đăng ký ở đây:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Chia sẻ video. Lan truyền động lực.

  ==========================================

  THEO DÕI CHÚNG TÔI:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Trang web: https://www.goalcast.com

  ---------------------------------------------------

  Jake Bailey had just found out the most aggressive form of cancer known to science was ravaging through his body when he gave this inspiring, heart-breaking speech to his classmates.

  ► Watch all our inspirational videos:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Subscribe Here:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation.

  ========================================­­­­­­­========

  FOLLOW US:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  Jake Bailey đã bị mắc ung thư loại ác tính nhất mà khoa học biết đến đã bị phá hủy bởi cơ thể của chính anh, khi anh phát biểu đầy cảm hứng và phá vỡ suy nghĩ này cho các bạn học của mình.

  ► Xem tất cả các video cảm hứng của chúng tôi:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira ...

  ► Đăng ký ở đây:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Chia sẻ video. Lan truyền động lực.

  ==========================================

  THEO DÕI CHÚNG TÔI:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Trang web: https://www.goalcast.com

  ---------------------------------------------------

  Jake Bailey had just found out the most aggressive form of cancer known to science was ravaging through his body when he gave this inspiring, heart-breaking speech to his classmates.

  ► Watch all our inspirational videos:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira...

  ► Subscribe Here:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation.

  ========================================­­­­­­­========

  FOLLOW US:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  691 người xem


  Bình luận (0)