Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Kim Anh

  4 tháng trước

  Rock Thomas đem đến một câu chuyện cảm động về cách chống lại những định kiến đặt trên bạn để đánh giá lại bản thân. Đọc thêm về bí mật của Rock Thomas để tạo ra thay đổi trong quyển sách của anh ấy "Sức mạnh của cá tính của bạn"

  Tải xuống miễn phí https://goo.gl/35QfTC

  Xem thêm những video truyền cảm hứng  https://www.goalcast.com/epic-inspira... 

  Đăng ký tại đây https://goo.gl/wTKGC4

  Chia sẻ video. Lan tỏa động lực

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  Rock Thomas delivers a powerful, personal story on how to resist the labels forced on you in order to redefine yourself. Read more about Rock Thomas' secret to creating lasting change in his book, "The Power of Your Identity."

  Download it here, for FREE: https://goo.gl/35QfTC

  Watch all our inspirational videos: https://www.goalcast.com/epic-inspira... 

  Subscribe Here: https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation. ========================================­­­­­­­========

  FOLLOW US:

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  Rock Thomas đem đến một câu chuyện cảm động về cách chống lại những định kiến đặt trên bạn để đánh giá lại bản thân. Đọc thêm về bí mật của Rock Thomas để tạo ra thay đổi trong quyển sách của anh ấy "Sức mạnh của cá tính của bạn"

  Tải xuống miễn phí https://goo.gl/35QfTC

  Xem thêm những video truyền cảm hứng  https://www.goalcast.com/epic-inspira... 

  Đăng ký tại đây https://goo.gl/wTKGC4

  Chia sẻ video. Lan tỏa động lực

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  Rock Thomas delivers a powerful, personal story on how to resist the labels forced on you in order to redefine yourself. Read more about Rock Thomas' secret to creating lasting change in his book, "The Power of Your Identity."

  Download it here, for FREE: https://goo.gl/35QfTC

  Watch all our inspirational videos: https://www.goalcast.com/epic-inspira... 

  Subscribe Here: https://goo.gl/wTKGC4

  Share this video. Spread the motivation. ========================================­­­­­­­========

  FOLLOW US:

  Facebook: https://goo.gl/cjShXM

  Instagram: https://goo.gl/XaukHK

  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: https://www.goalcast.com

  413 người xem


  Bình luận (0)