Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

HarvardX - Khóa Học Miễn Phí (Online) Về Khoa Học Máy Tính

Giới thiệu chung

Trường Đại học Harvard đang mở khóa học miễn phí trực tuyến nhằm giới thiệu cho các ứng viên về Khoa học máy tính. Những ai đạt được số điểm yêu cầu tại 9 bộ bài tập (ví dụ như bài tập lập trình) và hoàn thành xong dự án cuối cùng sẽ được nhận chứng chỉ được cung cấp bởi HarvardX

Trong khóa học này, các ứng viên sẽ

  • Mở rộng hiểu biết về Khoa học máy tính và lập trình
  • Học cách suy nghĩ một cách “thuật toán” và giải quyết các vấn đề lập trình một cách hiệu quả
  • Được học những khái niệm như trừu tượng hóa, các thuật toán, các cấu trúc dữ liệu cơ bản, đóng gói, quản lý tài nguyên, bảo mật, phát triển web và phần mềm
  • Làm quen với các ngôn ngữ lập trình C, PHP, Javascript + SQL, CSS, HTML. Mà đặc biệt là ngôn ngữ lập trình C.
  • Tham gia một cộng đồng sôi nổi với nhiều người cấp độ kinh nghiệm khác nhau
  • Cách xây dựng, phát triển, thể hiện thuyết trình trước đám đông 

Tổng quan khóa học

Tổng cộng: 9 bộ môn (10 đến 20 tiếng cho mỗi bộ môn), một dự án

Bộ môn: Khoa học máy tính

Trụ sở: Đại học Harvard và edX 

Ngôn ngữ: Tiếng anh

Phí học: Miễn phí

Cách thức đăng ký: Đăng ký tại Apply Now

Xem thông tin chi tiết tại link

https://youtu.be/FsYdgKO4AQU

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,317 lượt xem