Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Việt Phương

  7 tháng trước

  Nghe Thunder tại:  http://smarturl.it/ThunderID 

  Đạo diễn: Josseph Kahn

  Sản xuất: Jil Hardin ,Nathan de la Rionda, Charleen Manca Production

  Công ty sản xuất:  Supply & Demand

  Cám ơn thành phố Dubai rất nhiều.

  Biên đạo  nhảy: Aaron Sillis

  Vũ công: Gianna Gi , insta: giannagi_ ; Haroon Al Abdali Instagram: haroonkilla ; Mamadou Bathily alias Bats Instagram: batstreet

  Theo dõi Imagine Dragon tại: Facebook: https://www.facebook.com/ImagineDragons/ Twitter: https://twitter.com/Imaginedragons Instagram: https://www.instagram.com/imaginedrag… 

  Video Thunder: http://vevo.ly/jrxnGn

   

  ---------------------------------------------------

  Listen to "Thunder," out now: http://smarturl.it/ThunderID

  Director: Joseph Kahn Producers: Jil Hardin Nathan de la Rionda Charleen Manca

  Production Company: Supply & Demand

  Thank you to the city of Dubai

  Choreography by Aaron Sillis

  Dancers: Gianna Gi Instagram: giannagi_ Haroon Al Abdali Instagram: haroonkilla Mamadou Bathily alias Bats Instagram: batstreet

  Follow Imagine Dragons: Facebook: https://www.facebook.com/ImagineDragons/ Twitter: https://twitter.com/Imaginedragons Instagram: https://www.instagram.com/imaginedrag…

  Music video by Imagine Dragons performing Thunder. (C) 2017 KIDinaKORNER/Interscope Records http://vevo.ly/jrxnGn

  Nghe Thunder tại:  http://smarturl.it/ThunderID 

  Đạo diễn: Josseph Kahn

  Sản xuất: Jil Hardin ,Nathan de la Rionda, Charleen Manca Production

  Công ty sản xuất:  Supply & Demand

  Cám ơn thành phố Dubai rất nhiều.

  Biên đạo  nhảy: Aaron Sillis

  Vũ công: Gianna Gi , insta: giannagi_ ; Haroon Al Abdali Instagram: haroonkilla ; Mamadou Bathily alias Bats Instagram: batstreet

  Theo dõi Imagine Dragon tại: Facebook: https://www.facebook.com/ImagineDragons/ Twitter: https://twitter.com/Imaginedragons Instagram: https://www.instagram.com/imaginedrag… 

  Video Thunder: http://vevo.ly/jrxnGn

   

  ---------------------------------------------------

  Listen to "Thunder," out now: http://smarturl.it/ThunderID

  Director: Joseph Kahn Producers: Jil Hardin Nathan de la Rionda Charleen Manca

  Production Company: Supply & Demand

  Thank you to the city of Dubai

  Choreography by Aaron Sillis

  Dancers: Gianna Gi Instagram: giannagi_ Haroon Al Abdali Instagram: haroonkilla Mamadou Bathily alias Bats Instagram: batstreet

  Follow Imagine Dragons: Facebook: https://www.facebook.com/ImagineDragons/ Twitter: https://twitter.com/Imaginedragons Instagram: https://www.instagram.com/imaginedrag…

  Music video by Imagine Dragons performing Thunder. (C) 2017 KIDinaKORNER/Interscope Records http://vevo.ly/jrxnGn

  328 người xem


  Bình luận (0)