Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phong Nguyễn

  9 tháng trước

  Có ba khái niệm bạn phải ghi nhớ nếu bạn muốn có thể thức dậy sớm và không cảm thấy mệt mỏi. Những khái niệm cốt lõi này sẽ cho phép bạn thức dậy mỗi ngày mà không cần phải sử dụng đồng hồ báo thức. Trên hết, bạn sẽ cảm thấy tươi, tràn đầy năng lượng và sôi động.

  Khái niệm đầu tiên là sự hiểu biết anh sáng ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn như thế nào. Ánha sáng trắng (còn gọi là ánh sáng màu xanh) ngăn ngừa cơ thể sản xuất melatonin. Không có melatonin, bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ.

  Khái niệm thứ hai là sử dụng giường ngủ của bạn chỉ để ngủ. Rất nhiều người trong chúng ta thích làm những thứ khác trên giường như chơi điện thoại, xem truyền hình, hoặc thậm chí ăn. Điều này làm cho não bạn liên kết giường của bạn với những hoạt động này và sẽ gây ra sự thèm ăn trong khi bạn đang cố ngủ.

  Khái niệm cuối cùng và cũng là quan trọng nhất. Ngủ đủ, nghe có có vẻ như một khái niệm thường thấy, nhưng nó thực sự quan trọng. Nếu bạn không ngủ đủ, không có cách nào bạn sẽ thức dậy với một cảm xúc tốt.

  --------------------------

  There are three concepts you have to keep in mind if you want to be able to wake up early and not feel tired. These core concepts will allow you to wake up every single day without even having to use an alarm clock. On top of that, you'll feel fresh, energetic, and vibrant.

  The first concept is understanding how light affects your sleep. Bright white light (also known as blue light) prevents your body from producing melatonin. Without melatonin, you will not feel sleepy.

  The second concept is to use your bed for sleeping only. A lot of us like to do other things in bed such as play on our phones, watch tv, or even eat. This causes your brain to associate your bed with these activities and will cause cravings while you're trying to sleep.

  The last and final concept is the most important. Getting enough sleep, although it sounds like common sense, is crucial. If you're not sleeping enough, there's no way you're going to wake up feeling good.

   

  Có ba khái niệm bạn phải ghi nhớ nếu bạn muốn có thể thức dậy sớm và không cảm thấy mệt mỏi. Những khái niệm cốt lõi này sẽ cho phép bạn thức dậy mỗi ngày mà không cần phải sử dụng đồng hồ báo thức. Trên hết, bạn sẽ cảm thấy tươi, tràn đầy năng lượng và sôi động.

  Khái niệm đầu tiên là sự hiểu biết anh sáng ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn như thế nào. Ánha sáng trắng (còn gọi là ánh sáng màu xanh) ngăn ngừa cơ thể sản xuất melatonin. Không có melatonin, bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ.

  Khái niệm thứ hai là sử dụng giường ngủ của bạn chỉ để ngủ. Rất nhiều người trong chúng ta thích làm những thứ khác trên giường như chơi điện thoại, xem truyền hình, hoặc thậm chí ăn. Điều này làm cho não bạn liên kết giường của bạn với những hoạt động này và sẽ gây ra sự thèm ăn trong khi bạn đang cố ngủ.

  Khái niệm cuối cùng và cũng là quan trọng nhất. Ngủ đủ, nghe có có vẻ như một khái niệm thường thấy, nhưng nó thực sự quan trọng. Nếu bạn không ngủ đủ, không có cách nào bạn sẽ thức dậy với một cảm xúc tốt.

  --------------------------

  There are three concepts you have to keep in mind if you want to be able to wake up early and not feel tired. These core concepts will allow you to wake up every single day without even having to use an alarm clock. On top of that, you'll feel fresh, energetic, and vibrant.

  The first concept is understanding how light affects your sleep. Bright white light (also known as blue light) prevents your body from producing melatonin. Without melatonin, you will not feel sleepy.

  The second concept is to use your bed for sleeping only. A lot of us like to do other things in bed such as play on our phones, watch tv, or even eat. This causes your brain to associate your bed with these activities and will cause cravings while you're trying to sleep.

  The last and final concept is the most important. Getting enough sleep, although it sounds like common sense, is crucial. If you're not sleeping enough, there's no way you're going to wake up feeling good.

   

  1,180 người xem


  Bình luận (0)