Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Cecilhoof

  5 tháng trước

  350 người đầu tiên sẽ được dùng thử 2 tháng hoàn toàn miễn phí tại Skillshare:

  http://skl.sh/improvementpill

   

  Một trong những câu hỏi mà tôi thường nhận được chính là làm thế nào để tìm được đam mê của chính mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ lưỡng một phương pháp đơn giản mà hiệu quả để tìm được đam mê của bản thân!

   

  Nếu bạn hứng thú với vai trò cố vấn:

  Gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected]

   

  ---

   

  The First 350 People Will Get A 2 Month Free Trial At Skillshare:

  http://skl.sh/improvementpill

   

  One of the most common questions i receive is about how to find ones passion. We're going to dive deep into a simple yet effective way to finding your very own passion!

   

  If You Are Interested In Coaching:

  Email Me At [email protected]

  350 người đầu tiên sẽ được dùng thử 2 tháng hoàn toàn miễn phí tại Skillshare:

  http://skl.sh/improvementpill

   

  Một trong những câu hỏi mà tôi thường nhận được chính là làm thế nào để tìm được đam mê của chính mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ lưỡng một phương pháp đơn giản mà hiệu quả để tìm được đam mê của bản thân!

   

  Nếu bạn hứng thú với vai trò cố vấn:

  Gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected]

   

  ---

   

  The First 350 People Will Get A 2 Month Free Trial At Skillshare:

  http://skl.sh/improvementpill

   

  One of the most common questions i receive is about how to find ones passion. We're going to dive deep into a simple yet effective way to finding your very own passion!

   

  If You Are Interested In Coaching:

  Email Me At [email protected]

  867 người xem


  Bình luận (0)