Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phong Nguyễn

  7 tháng trước

  Bộ #iStartUp - Tập #2: Mô Hình Kinh Doanh

  Mô tả rõ hơn về BUSINESS MODEL CANVAS

  Đã cải tiến chất lượng âm thanh và ánh sáng

  Bổ sung hiệu ứng theo yêu cầu "Thấy thích thì like, thấy hay thì subscribe" =))

  Thank cameraman: Hoàng Đức Long & Phan M Dương

  Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=7HQztbSASVc&t=2s

  Bộ #iStartUp - Tập #2: Mô Hình Kinh Doanh

  Mô tả rõ hơn về BUSINESS MODEL CANVAS

  Đã cải tiến chất lượng âm thanh và ánh sáng

  Bổ sung hiệu ứng theo yêu cầu "Thấy thích thì like, thấy hay thì subscribe" =))

  Thank cameraman: Hoàng Đức Long & Phan M Dương

  Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=7HQztbSASVc&t=2s

  3,190 người xem


  Bình luận (0)