Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thùy Vân

  8 tháng trước

  Khoa Học Có Chống Lại Đức Chúa Trời Hay Không?

  Tại sao chúng ta lại ở đây? Nghĩa đen. Khoa học mới nhất nói chúng ta không nên. Nó nói rằng cơ hội cuộc sống tồn tại là nhỏ hơn không. Vì vậy, khoa học là mối đe dọa lớn nhất đối với ý tưởng Thiết kế của Thần hay Khoa học là nhà vận động lớn nhất của nó? Nhà giảng dậy và tác giả, Eric Metaxas, đưa ra câu hỏi hấp dẫn này và đưa ra một câu trả lời rất bất ngờ và đầy thách thức.

  Văn bản của khóa học này đã được chuyển thể từ một bài báo của Wall Street Journal do Eric Metaxas viết vào ngày 25 tháng 12 năm 2014. http://www.wsj.com/articles/eric-meta...

  Does Science Argue for or against God?

  Why are we here? Literally. The latest science says we shouldn’t be. It says that the chance life exists at all is less than zero. So, is science the greatest threat to the idea of Intelligent Design or is science its greatest advocate? Best-selling author and lecturer, Eric Metaxas, poses this intriguing question and comes up with a very unexpected and challenging answer.

  The text of this course was adapted from a Wall Street Journal piece written by Eric Metaxas on December 25, 2014. http://www.wsj.com/articles/eric-meta...

   

  Khoa Học Có Chống Lại Đức Chúa Trời Hay Không?

  Tại sao chúng ta lại ở đây? Nghĩa đen. Khoa học mới nhất nói chúng ta không nên. Nó nói rằng cơ hội cuộc sống tồn tại là nhỏ hơn không. Vì vậy, khoa học là mối đe dọa lớn nhất đối với ý tưởng Thiết kế của Thần hay Khoa học là nhà vận động lớn nhất của nó? Nhà giảng dậy và tác giả, Eric Metaxas, đưa ra câu hỏi hấp dẫn này và đưa ra một câu trả lời rất bất ngờ và đầy thách thức.

  Văn bản của khóa học này đã được chuyển thể từ một bài báo của Wall Street Journal do Eric Metaxas viết vào ngày 25 tháng 12 năm 2014. http://www.wsj.com/articles/eric-meta...

  Does Science Argue for or against God?

  Why are we here? Literally. The latest science says we shouldn’t be. It says that the chance life exists at all is less than zero. So, is science the greatest threat to the idea of Intelligent Design or is science its greatest advocate? Best-selling author and lecturer, Eric Metaxas, poses this intriguing question and comes up with a very unexpected and challenging answer.

  The text of this course was adapted from a Wall Street Journal piece written by Eric Metaxas on December 25, 2014. http://www.wsj.com/articles/eric-meta...

   

  3,191 người xem


  Bình luận (0)