Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tờ Rý Boss

  7 tháng trước

  Khoản nợ đầu tư và khoản nợ kinh doanh - đâu là sự khác biệt? Bạn có nên cho vay tiền với mục đích tiêu xài (ví dụ như mua cổ phiếu)? Học kinh tế nước Úc theo một cách thú vị nhé!

  --------------------------------

  Investment Loan vs Consumer Loan - what's the difference? Should you lend money for consumption(e.g. by buying bonds)? Learn Austrian Economics in a fun way!

  Khoản nợ đầu tư và khoản nợ kinh doanh - đâu là sự khác biệt? Bạn có nên cho vay tiền với mục đích tiêu xài (ví dụ như mua cổ phiếu)? Học kinh tế nước Úc theo một cách thú vị nhé!

  --------------------------------

  Investment Loan vs Consumer Loan - what's the difference? Should you lend money for consumption(e.g. by buying bonds)? Learn Austrian Economics in a fun way!

  278 người xem


  Bình luận (0)