Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Phong Nguyễn

  8 tháng trước

  Sam Altman kết thúc "Ý tưởng, Sản phẩm, Đội Ngũ và Thực hiện" bằng cách bao gồm Đội và Thực hiện, trong Bài giảng 2 của Làm thế nào để Bắt đầu Khởi động.

  Slide bài giảng: Google Drive

  -------------

  Sam Altman finishes up "Ideas, Products, Teams and Execution" by covering Team and Execution, in Lecture 2 of How to Start a Startup.

  See the slides and readings at startupclass.samaltman.com/courses/lec02/

   

  Sam Altman kết thúc "Ý tưởng, Sản phẩm, Đội Ngũ và Thực hiện" bằng cách bao gồm Đội và Thực hiện, trong Bài giảng 2 của Làm thế nào để Bắt đầu Khởi động.

  Slide bài giảng: Google Drive

  -------------

  Sam Altman finishes up "Ideas, Products, Teams and Execution" by covering Team and Execution, in Lecture 2 of How to Start a Startup.

  See the slides and readings at startupclass.samaltman.com/courses/lec02/

   

  1,708 người xem


  Bình luận (0)