Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thành Duê

  7 tháng trước

  Một trong những sự thật kì lạ nhất về tự sát là nó không hề hiếm ở mọi đất nước, xã hội và lứa tuổi. Tỉ lệ tự sát có vẻ đã gia tăng mạnh khi xã hội càng trở nên thịnh vượng và hiện đại hơn. Tại sao lại thế? Và chúng ta có thể học được gì về cách ngăn chặn 1 cái chết đáng buồn?

  Nếu bạn đang có suy nghĩ tự tử thì hãy tìm sự trợ giúp, NHS có một danh sách các dịch vụ dành riêng cho bạn: http://www.nhs.uk/Conditions/Suicide/...

  Nếu bạn thích các bộ phim của chúng tôi, hãy xem cửa hàng của chúng tôi (chúng tôi vận chuyển toàn cầu): https://goo.gl/Gz6NT8

  Tham gia danh sách nhận email của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Hoặc tới thăm trực tiếp chúng tôi tại văn phòng London https://goo.gl/N6CDYX

   

  ĐỌC THÊM

  "Một trong những khía cạnh bất ngờ nhất về một trong những khả năng đáng buồn nhất của con người, tự sát, là tỉ lệ tự sát tăng tỉ lệ thuận với sự giàu có và phát triển của xã hội. Chúng ta thường sẽ nghĩ rằng tỉ lệ tự sát sẽ thay đổi tuỳ theo thời gian và địa điểm chứ không tăng cùng với sự phát triển và sự giàu có, sự thoải mái và ổn định. Việc chúng ta đang vô tình tạo ra các đất nước nơi mà càng nhiều người tự kết liễu bản thân dường như đang đi ngược lại với mục đích của phát triển kinh tế..."

  Bạn có thể đọc thêm về chủ đề này và các chủ đề khác ở blog của chúng tôi: https://goo.gl/UYD1jz

  THÔNG TIN THÊM VỀ SCHOOL OF LIFE

  Trang web của chúng tôi có các lớp, bài viết và sản phẩm giúp bạn suy nghĩ và phát triển: https://goo.gl/5iWdWA

  Xem thêm video về chủ đề bản thân ở : http://bit.ly/TSOLself

  Bạn có thể đăng bài dịch và bản ghi của các video của chúng tôi ở đây : https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

  Tìm hiểu thêm ở: https://support.google.com/youtube/an...

  MẠNG XÃ HỘI

  Đừng ngại theo dõi chúng tôi ở các đường dẫn bên dưới:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...

  ---------------------------------------------------------

  One of the oddest facts about the tragedy of suicide is that it isn’t as common in every country, society and age. Rates of suicide appear to rise enormously the more a society becomes wealthy and industrialised. Why should this be? And how can we learn from this about how we might better prevent a terrible loss of life?

  If you are having suicidal thoughts please do get help, the NHS has an extensive list of services designed to help you: http://www.nhs.uk/Conditions/Suicide/...

  If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/Gz6NT8

  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/N6CDYX

   

  FURTHER READING

  “One of the most surprising aspects about one of the saddest of all human possibilities, suicide, is that the suicide rate goes up markedly the richer and more developed a society becomes. We might expect suicide rates to vary across time and place, but not to increase alongside developments in wealth, comfort and security. That we should be unwittingly creating nations in which more of us end up killing ourselves at our own hands appears to negate the whole purpose of economic growth…”

  You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/UYD1jz

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/5iWdWA

  Watch more films on SELF in our playlist: http://bit.ly/TSOLself

  You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

  Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an...

  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...

  Một trong những sự thật kì lạ nhất về tự sát là nó không hề hiếm ở mọi đất nước, xã hội và lứa tuổi. Tỉ lệ tự sát có vẻ đã gia tăng mạnh khi xã hội càng trở nên thịnh vượng và hiện đại hơn. Tại sao lại thế? Và chúng ta có thể học được gì về cách ngăn chặn 1 cái chết đáng buồn?

  Nếu bạn đang có suy nghĩ tự tử thì hãy tìm sự trợ giúp, NHS có một danh sách các dịch vụ dành riêng cho bạn: http://www.nhs.uk/Conditions/Suicide/...

  Nếu bạn thích các bộ phim của chúng tôi, hãy xem cửa hàng của chúng tôi (chúng tôi vận chuyển toàn cầu): https://goo.gl/Gz6NT8

  Tham gia danh sách nhận email của chúng tôi: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Hoặc tới thăm trực tiếp chúng tôi tại văn phòng London https://goo.gl/N6CDYX

   

  ĐỌC THÊM

  "Một trong những khía cạnh bất ngờ nhất về một trong những khả năng đáng buồn nhất của con người, tự sát, là tỉ lệ tự sát tăng tỉ lệ thuận với sự giàu có và phát triển của xã hội. Chúng ta thường sẽ nghĩ rằng tỉ lệ tự sát sẽ thay đổi tuỳ theo thời gian và địa điểm chứ không tăng cùng với sự phát triển và sự giàu có, sự thoải mái và ổn định. Việc chúng ta đang vô tình tạo ra các đất nước nơi mà càng nhiều người tự kết liễu bản thân dường như đang đi ngược lại với mục đích của phát triển kinh tế..."

  Bạn có thể đọc thêm về chủ đề này và các chủ đề khác ở blog của chúng tôi: https://goo.gl/UYD1jz

  THÔNG TIN THÊM VỀ SCHOOL OF LIFE

  Trang web của chúng tôi có các lớp, bài viết và sản phẩm giúp bạn suy nghĩ và phát triển: https://goo.gl/5iWdWA

  Xem thêm video về chủ đề bản thân ở : http://bit.ly/TSOLself

  Bạn có thể đăng bài dịch và bản ghi của các video của chúng tôi ở đây : https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

  Tìm hiểu thêm ở: https://support.google.com/youtube/an...

  MẠNG XÃ HỘI

  Đừng ngại theo dõi chúng tôi ở các đường dẫn bên dưới:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...

  ---------------------------------------------------------

  One of the oddest facts about the tragedy of suicide is that it isn’t as common in every country, society and age. Rates of suicide appear to rise enormously the more a society becomes wealthy and industrialised. Why should this be? And how can we learn from this about how we might better prevent a terrible loss of life?

  If you are having suicidal thoughts please do get help, the NHS has an extensive list of services designed to help you: http://www.nhs.uk/Conditions/Suicide/...

  If you like our films, take a look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/Gz6NT8

  Join our mailing list: http://bit.ly/2e0TQNJ

  Or visit us in person at our London HQ https://goo.gl/N6CDYX

   

  FURTHER READING

  “One of the most surprising aspects about one of the saddest of all human possibilities, suicide, is that the suicide rate goes up markedly the richer and more developed a society becomes. We might expect suicide rates to vary across time and place, but not to increase alongside developments in wealth, comfort and security. That we should be unwittingly creating nations in which more of us end up killing ourselves at our own hands appears to negate the whole purpose of economic growth…”

  You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://goo.gl/UYD1jz

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/5iWdWA

  Watch more films on SELF in our playlist: http://bit.ly/TSOLself

  You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_...

  Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an...

  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl...

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof...

  8,437 người xem


  Bình luận (0)