Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Sage Minh Nguyễn

  7 tháng trước

  Người ta thường nói về Bệnh sởi - nhưng virus sởi lây nhiễm như thế nào trong cơ thể người? Nó có thật sự nguy hiểm đến mức bạn phải tiêm vắc xin hay không? Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cơ thể của một người nhiễm sởi để xem Bệnh sởi đã làm gì và hệ thống miễn dịch đã chống trả lại như thế nào! Bằng đoạn phim này chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi trên. Giống như tiến hóa, thời gian, không gian, năng lượng toàn cầu hay sự tồn tại của chúng ta trong vũ trụ kỳ lạ này. Chúng tôi là một đội ngũ những nhà thiết kế, nhà báo và nhạc sĩ muốn làm cho khoa học trở nên đẹp hơn. Bởi vì nó thật sự đẹp.
   
  Video, giải thích mọi thứ. Giống như tiến hóa, thời gian, không gian, năng lượng toàn cầu hay sự tồn tại của chúng ta trong vũ trụ kỳ lạ này.

  Chúng tôi là một đội ngũ thiết kế, nhà báo và nhạc sĩ muốn làm cho khoa học đẹp. Bởi vì nó đẹp.

  Bạn có thể lấy MUSIC từ video này ở đây:

  https: //soundcloud.com/epicmountain/m ...

  http: //epicmountainmusic.bandcamp.com ...

  http://www.epic-mountain.com


  Hãy ghé thăm chúng tôi trên trang web của chúng tôi, Twitter, Facebook, Patreon hoặc Behance để chào mừng!

  http://kurzgesagt.org
  https://www.facebook.com/Kurzgesagt
  https://twitter.com/Kurz_Gesagt
  http://www.patreon.com/Kurzgesagt
  http://www.behance.net/Kurzgesagt

  Sởi Giải thích - Bạn có thực sự cần Tiêm phòng?

  ---------------------------------------
  Everybody is talking about Measles – but what does the virus actually do in the body? Is it really so harmful that you need a vaccination? We go deep into the body of an infected person and see what Measles does and how the immune system reacts to it! Videos, explaining things. Like evolution, time, space, global energy or our existence in this strange universe. We are a team of designers, journalists and musicians who want to make science look beautiful. Because it is beautiful.
  Người ta thường nói về Bệnh sởi - nhưng virus sởi lây nhiễm như thế nào trong cơ thể người? Nó có thật sự nguy hiểm đến mức bạn phải tiêm vắc xin hay không? Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cơ thể của một người nhiễm sởi để xem Bệnh sởi đã làm gì và hệ thống miễn dịch đã chống trả lại như thế nào! Bằng đoạn phim này chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi trên. Giống như tiến hóa, thời gian, không gian, năng lượng toàn cầu hay sự tồn tại của chúng ta trong vũ trụ kỳ lạ này. Chúng tôi là một đội ngũ những nhà thiết kế, nhà báo và nhạc sĩ muốn làm cho khoa học trở nên đẹp hơn. Bởi vì nó thật sự đẹp.
   
  Video, giải thích mọi thứ. Giống như tiến hóa, thời gian, không gian, năng lượng toàn cầu hay sự tồn tại của chúng ta trong vũ trụ kỳ lạ này.

  Chúng tôi là một đội ngũ thiết kế, nhà báo và nhạc sĩ muốn làm cho khoa học đẹp. Bởi vì nó đẹp.

  Bạn có thể lấy MUSIC từ video này ở đây:

  https: //soundcloud.com/epicmountain/m ...

  http: //epicmountainmusic.bandcamp.com ...

  http://www.epic-mountain.com


  Hãy ghé thăm chúng tôi trên trang web của chúng tôi, Twitter, Facebook, Patreon hoặc Behance để chào mừng!

  http://kurzgesagt.org
  https://www.facebook.com/Kurzgesagt
  https://twitter.com/Kurz_Gesagt
  http://www.patreon.com/Kurzgesagt
  http://www.behance.net/Kurzgesagt

  Sởi Giải thích - Bạn có thực sự cần Tiêm phòng?

  ---------------------------------------
  Everybody is talking about Measles – but what does the virus actually do in the body? Is it really so harmful that you need a vaccination? We go deep into the body of an infected person and see what Measles does and how the immune system reacts to it! Videos, explaining things. Like evolution, time, space, global energy or our existence in this strange universe. We are a team of designers, journalists and musicians who want to make science look beautiful. Because it is beautiful.

  217 người xem


  Bình luận (0)