Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Kim Chi

  8 tháng trước

  Tự động hóa trong Thời đại Thông tin là khác nhau.

  Những cuốn sách mà chúng tôi đã sử dụng cho video này:

  Sự trỗi dậy của robot: http://amzn.to/2sFQTed

  Thời đại của máy móc: http://amzn.to/2szATee

  Ủng hộ chúng tôi trên Patreon để chúng tôi có thể tạo nhiều video hơn (và nhận được các nội dung thú vị): https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

  Bản phác hoạ Robot & sách Kurzgesagt ở đây: http://bit.ly/1P1hQIH

  Âm nhạc của video ở đây:

  Soundcloud: http://bit.ly/2sfwlJf
  Bandcamp: http://bit.ly/2r17DNc
  Facebook: http://bit.ly/2qW6bY4

  - Nghiên cứu về tự động hóa công việc trong hai thập kỷ tới:http://bit.ly/1mj2qSJ

   

  ---------------------------------------

   

  Automation in the Information Age is different.

  Books we used for this video:

  The Rise of the Robots: http://amzn.to/2sFQTed

  The Second Machine Age: http://amzn.to/2szATee

  Support us on Patreon so we can make more videos (and get cool stuff in return): https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

  Robot Poster & Kurzgesagt merch here: http://bit.ly/1P1hQIH

  The music of the video here: Soundcloud: http://bit.ly/2sfwlJf

  Bandcamp: http://bit.ly/2r17DNc

  Facebook: http://bit.ly/2qW6bY4

  – Study about job automation in the next two decades: http://bit.ly/1mj2qSJ

  Tự động hóa trong Thời đại Thông tin là khác nhau.

  Những cuốn sách mà chúng tôi đã sử dụng cho video này:

  Sự trỗi dậy của robot: http://amzn.to/2sFQTed

  Thời đại của máy móc: http://amzn.to/2szATee

  Ủng hộ chúng tôi trên Patreon để chúng tôi có thể tạo nhiều video hơn (và nhận được các nội dung thú vị): https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

  Bản phác hoạ Robot & sách Kurzgesagt ở đây: http://bit.ly/1P1hQIH

  Âm nhạc của video ở đây:

  Soundcloud: http://bit.ly/2sfwlJf
  Bandcamp: http://bit.ly/2r17DNc
  Facebook: http://bit.ly/2qW6bY4

  - Nghiên cứu về tự động hóa công việc trong hai thập kỷ tới:http://bit.ly/1mj2qSJ

   

  ---------------------------------------

   

  Automation in the Information Age is different.

  Books we used for this video:

  The Rise of the Robots: http://amzn.to/2sFQTed

  The Second Machine Age: http://amzn.to/2szATee

  Support us on Patreon so we can make more videos (and get cool stuff in return): https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

  Robot Poster & Kurzgesagt merch here: http://bit.ly/1P1hQIH

  The music of the video here: Soundcloud: http://bit.ly/2sfwlJf

  Bandcamp: http://bit.ly/2r17DNc

  Facebook: http://bit.ly/2qW6bY4

  – Study about job automation in the next two decades: http://bit.ly/1mj2qSJ

  626 người xem


  Bình luận (0)