Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Nghệ sĩ: Kygo 

  Bài hát: Stay

  Giám đốc sản xuất: Jason Beattle

  Chỉ đạo sản xuất: Brooke McDaniel

  Nhà sản xuất: Ramble West

  ---------

  Artist: Kygo

  Track: Stay

  Director: Jason Beattie

  Producer: Brooke McDaniel

  Production Company: Ramble West

  Nghệ sĩ: Kygo 

  Bài hát: Stay

  Giám đốc sản xuất: Jason Beattle

  Chỉ đạo sản xuất: Brooke McDaniel

  Nhà sản xuất: Ramble West

  ---------

  Artist: Kygo

  Track: Stay

  Director: Jason Beattie

  Producer: Brooke McDaniel

  Production Company: Ramble West

  700 người xem


  Bình luận (0)