Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tờ Rý Boss

  7 tháng trước

  Bài diễn thuyết về sự vĩ đại - Phỏng vấn truyền cảm hứng từ Navy SEAL và vận động viên nhẫn nại, David Goggins, Lý thuyết Tác Động về cách anh ấy trở thành con người tuyệt vời bằng cách thúc đẩy giới hạn và cam chịu nỗi đau thể xác và tâm trí trong cuộc sống. 

  ► Để có thêm Video cảm hứng:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira ...

  ► Đăng ký kênh của chúng tôi Tại đây:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Đừng quên chia sẻ video này để truyền bá động lực!

  ==========================================

  THEO DÕI CHÚNG TÔI:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Trang web: http://www.goalcast.life

  ==========================================

   

  ---------------------------------------

   

  Find Your Greatness speech - Inspiring interview with Navy SEAL and endurance athlete, David Goggins, on Impact Theory about how he became his best self by pushing his limits and enduring all the pain and suffering in his life.

  ► For more Inspirational Videos:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira ...

  ► Subscribe To Our Channel Here:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Do not forget to share this video to spread the motivation!

  ================================================

  FOLLOW US:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: http://www.goalcast.life

  ================================================

  Bài diễn thuyết về sự vĩ đại - Phỏng vấn truyền cảm hứng từ Navy SEAL và vận động viên nhẫn nại, David Goggins, Lý thuyết Tác Động về cách anh ấy trở thành con người tuyệt vời bằng cách thúc đẩy giới hạn và cam chịu nỗi đau thể xác và tâm trí trong cuộc sống. 

  ► Để có thêm Video cảm hứng:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira ...

  ► Đăng ký kênh của chúng tôi Tại đây:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Đừng quên chia sẻ video này để truyền bá động lực!

  ==========================================

  THEO DÕI CHÚNG TÔI:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Trang web: http://www.goalcast.life

  ==========================================

   

  ---------------------------------------

   

  Find Your Greatness speech - Inspiring interview with Navy SEAL and endurance athlete, David Goggins, on Impact Theory about how he became his best self by pushing his limits and enduring all the pain and suffering in his life.

  ► For more Inspirational Videos:
  https://www.goalcast.com/epic-inspira ...

  ► Subscribe To Our Channel Here:
  https://goo.gl/wTKGC4

  Do not forget to share this video to spread the motivation!

  ================================================

  FOLLOW US:
  Facebook: https://goo.gl/cjShXM
  Instagram: https://goo.gl/XaukHK
  Twitter: https://goo.gl/WBe30b

  Website: http://www.goalcast.life

  ================================================

  526 người xem


  Bình luận (0)