Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Vân Anh Lê Quý

  8 tháng trước

  Được tài trợ bởi Avatrade:
  http: //www.avatrade.com/? tag = 71588 & ta ...

  Tôi chắc là bạn đã tự hứa với mình làm rất nhiều việc như tập thể dục, thiền, hoặc hoàn tất các công việc của mình, tất cả những cái mà bạn thường trì hoãn bằng cách nào đó. Vậy làm thế nào bạn có thể thực sự làm những gì mà bạn đã nói là sẽ làm?
  Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về một khái niệm mạnh mẽ có thể gia tăng gấp 3 lần khả năng hoàn thành công việc của bạn

  Tìm hiểu thêm về các thói quen xây dựng (Khóa học Tamed):
  https: //www.youtube.com/watch? v = m8Jju ...

  Nếu bạn quan tâm đến việc huấn luyện:
  Gửi email cho tôi tại [email protected]

   

  ------------------------------

  Sponsored By Avatrade: http://www.avatrade.com/?tag=71588&ta...

  I'm sure you've probably promised yourself to do a bunch of things like working out, meditating, or getting your work done. All of which you've somehow put off. So how exactly can you actually do what you say you're going to do?

  In this video, you're going to learn about a powerful concept that can 3x your ability for getting things done.

  Learn More About The Habits (The Tamed Course):
  https: //www.youtube.com/watch? v = m8Jju ...

  If You Are Interested In Coaching:
  Email Me At [email protected]

  Được tài trợ bởi Avatrade:
  http: //www.avatrade.com/? tag = 71588 & ta ...

  Tôi chắc là bạn đã tự hứa với mình làm rất nhiều việc như tập thể dục, thiền, hoặc hoàn tất các công việc của mình, tất cả những cái mà bạn thường trì hoãn bằng cách nào đó. Vậy làm thế nào bạn có thể thực sự làm những gì mà bạn đã nói là sẽ làm?
  Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về một khái niệm mạnh mẽ có thể gia tăng gấp 3 lần khả năng hoàn thành công việc của bạn

  Tìm hiểu thêm về các thói quen xây dựng (Khóa học Tamed):
  https: //www.youtube.com/watch? v = m8Jju ...

  Nếu bạn quan tâm đến việc huấn luyện:
  Gửi email cho tôi tại [email protected]

   

  ------------------------------

  Sponsored By Avatrade: http://www.avatrade.com/?tag=71588&ta...

  I'm sure you've probably promised yourself to do a bunch of things like working out, meditating, or getting your work done. All of which you've somehow put off. So how exactly can you actually do what you say you're going to do?

  In this video, you're going to learn about a powerful concept that can 3x your ability for getting things done.

  Learn More About The Habits (The Tamed Course):
  https: //www.youtube.com/watch? v = m8Jju ...

  If You Are Interested In Coaching:
  Email Me At [email protected]

  1,208 người xem


  Bình luận (0)