Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Azure

  9 tháng trước

   

  Trong video này, tôi đang nói về cách dũng cảm và can đảm khi tìm kiếm sự nghiệp mà bạn muốn. Bạn sẽ học cách để trở nên dũng cảm và có ý nghĩa gì để trở nên đậm và can đảm từ quan điểm hàng ngày. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để được dũng cảm hoặc can đảm trong sự nghiệp của bạn điều quan trọng là phải hiểu năm lời khuyên mà tôi sẽ chia sẻ với bạn.

  Thứ nhất, bạn cần phải hiểu rằng chìa khóa để được can đảm là thông qua khai thác vào hướng dẫn bên trong của bạn. Và để làm điều đó, dưới đây là 5 cách:

  1. Cho mình thời gian yên tĩnh để thở

  2. Viết ra suy nghĩ và cảm xúc của bạn

  3. Tránh xa người không mong muốn

  4. Chuyển từ thành công sang dịch vụ

  5. Hãy thực hiện một bước nhỏ mỗi ngày

  --------------------------------

  In this video, I'm talking about how to be brave and courageous when it comes to finding the career you ideally want. You’ll learn how to become brave and what it means to be bold and courageous from an everyday perspective. If you want to know how to be brave or be courageous in your career it’s important to understand the five tips that I will share with you.

  Firstly, you need to understand the key to being brave is through tapping into your inner guidance. And to do that, here are 5 ways:

  1.Give yourself quiet time to breathe

  2. Write out your thoughts and feelings

  3. Stay away from naysayers

  4. Shift from success to service

  5. Take a little step each day

   

   

  Trong video này, tôi đang nói về cách dũng cảm và can đảm khi tìm kiếm sự nghiệp mà bạn muốn. Bạn sẽ học cách để trở nên dũng cảm và có ý nghĩa gì để trở nên đậm và can đảm từ quan điểm hàng ngày. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để được dũng cảm hoặc can đảm trong sự nghiệp của bạn điều quan trọng là phải hiểu năm lời khuyên mà tôi sẽ chia sẻ với bạn.

  Thứ nhất, bạn cần phải hiểu rằng chìa khóa để được can đảm là thông qua khai thác vào hướng dẫn bên trong của bạn. Và để làm điều đó, dưới đây là 5 cách:

  1. Cho mình thời gian yên tĩnh để thở

  2. Viết ra suy nghĩ và cảm xúc của bạn

  3. Tránh xa người không mong muốn

  4. Chuyển từ thành công sang dịch vụ

  5. Hãy thực hiện một bước nhỏ mỗi ngày

  --------------------------------

  In this video, I'm talking about how to be brave and courageous when it comes to finding the career you ideally want. You’ll learn how to become brave and what it means to be bold and courageous from an everyday perspective. If you want to know how to be brave or be courageous in your career it’s important to understand the five tips that I will share with you.

  Firstly, you need to understand the key to being brave is through tapping into your inner guidance. And to do that, here are 5 ways:

  1.Give yourself quiet time to breathe

  2. Write out your thoughts and feelings

  3. Stay away from naysayers

  4. Shift from success to service

  5. Take a little step each day

   

  292 người xem


  Bình luận (0)