Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thùy Vân

  9 tháng trước

  Làm việc chăm chỉ. Mơ ước lớn lao.

  _________________

  Work Hard, Dream Big

   

  ___

  Music:
  Mattia Cupelli - L'Ultimo Giorno D'Inverno
  Mattia Cupelli - Flow
  Mattia Cupelli - Ascending

  ___

  Speakers:
  Conor McGregor
  Peter Dinklage
  Justin Timberlake
  Barack Obama
  Beyoncé
  Will Smith
  Dave Grohl
  Eric Thomas
  Bill Clinton
  Katy Perry
  Arnold Schwarzenegger

  ___

  Video Clips: Some of the footage used in this video were from other video creators, so if you liked what you saw, you can check out their YouTube channels here:

  Rhiannon https://www.youtube.com/user/JustRannie

  Kim Birdwonders https://www.youtube.com/channel/UCyFm...

  Ruby Granger https://www.youtube.com/channel/UC6a8...

  Swarthmore College https://www.youtube.com/user/Swarthmo...

  Kiara Madisen https://www.youtube.com/channel/UC9X0...

  Jess Louise https://www.youtube.com/channel/UCMRW... 

  Làm việc chăm chỉ. Mơ ước lớn lao.

  _________________

  Work Hard, Dream Big

   

  ___

  Music:
  Mattia Cupelli - L'Ultimo Giorno D'Inverno
  Mattia Cupelli - Flow
  Mattia Cupelli - Ascending

  ___

  Speakers:
  Conor McGregor
  Peter Dinklage
  Justin Timberlake
  Barack Obama
  Beyoncé
  Will Smith
  Dave Grohl
  Eric Thomas
  Bill Clinton
  Katy Perry
  Arnold Schwarzenegger

  ___

  Video Clips: Some of the footage used in this video were from other video creators, so if you liked what you saw, you can check out their YouTube channels here:

  Rhiannon https://www.youtube.com/user/JustRannie

  Kim Birdwonders https://www.youtube.com/channel/UCyFm...

  Ruby Granger https://www.youtube.com/channel/UC6a8...

  Swarthmore College https://www.youtube.com/user/Swarthmo...

  Kiara Madisen https://www.youtube.com/channel/UC9X0...

  Jess Louise https://www.youtube.com/channel/UCMRW... 

  190 người xem


  Bình luận (0)