Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Nguyễn T

  8 tháng trước

  Đàm phán mức lương - Làm thế nào để Đàm phán một mức lương cao hơn 

  Trong video này, tôi sẽ chỉ bạn 6 chiến thuật đàm phán lương về  cách để thương lượng mức lương cao hơn , cho dù bạn vừa nhận được một đề nghị việc làm mới hay bạn muốn được tăng lương cho công việc hiện tại của bạn.

  Bạn sẽ hiểu các kỹ thuật đàm phán tiền lương mà tôi biết về cách đàm phán mức lương phù hợp với kì vọng của bạn.

  Có rất nhiều chiến lược đàm phán tiền lương, nhưng cần có kỹ năng đàm phán tiền lương phù hợp để có đạt được mức lương phù hợp với những gì thị trường cung cấp và xứng đnánhững gì bạn có giá trị.

  6 Lời khuyên chính về Làm thế nào để Đàm phán một mức lương cao hơn bao gồm:

  Mẹo # 1: Nói về giá trị của bạn - hãy đưa ra những bằng chứng chứng minh tại sao bạn lại có giá trị.

  Mẹo # 2: Nghiên cứu thị trường - biết  được mức mà thị trường đang trả cho những người  có bằng cấp và mức độ kinh nghiệm như bạn.

  Mẹo số 3. Cho một số, không phải là một khoảng - nhiều người sợ làm phật lòngnhà tuyển dụng  và đưa ra một khoảng tiền lương mà họ chấp nhận. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề này.

  Mẹo số 4. Sử dụng đòn bẩy - bạn muốn tận dụng tất cả mọi thứ bạn có để tăng cơ hội nhận được mức tiền lương cao hơn.

  Mẹo số 5. Thời gian thích hợp - nếu bạn đang ở trong tình huống được đề nghị một việc làm và yêu cầu tăng lương, bạn cần biết đúng thời điểm khi nào đưa ra mức lương kì vọng của bạn.

  Mẹo # 6. Hãy khiêm tốn và lịch sự, nhưng tự tin.

  Xem video để bạn có thể học các kỹ năng đàm phán tiền lương mà tôi biết làm việc để giúp bạn có được mức lương cao hơn.

  ------------------------------------

  Salary Negotiation - How to Negotiate a Higher Salary  

  In this video, I will teach you 6 salary negotiation tactics on how to negotiate a higher salary for yourself, whether you’ve just received a new job offer or you’re wanting to ask for a raise in your current job.

  You will learn the salary negotiation techniques that I know work on how to negotiate a salary that is in line with your expectations.

  There are many salary negotiation strategies, but it takes the right salary negotiation skills to get that bump in pay that matches what the market offers and what you’re worth.

  The 6 Major Tips on How to Negotiate a Higher Salary include:

  Tip # 1: Talk about your value - bring up evidence that prove why you’re worth what you’re worth.

  Tip #2: Do market research - know what the market is paying for someone with your credentials and level of experience.

  Tip #3.  Give a number, not a range - many people are afraid to offend the employers and give a range for what salary they’d be open to. This is not the way to go.

  Tip #4.  Go in with leverage - you want to leverage everything you can to enhance your chances of getting that bump in pay.

  Tip #5. Time it appropriately - if you’re in a job offer situation vs. asking for a raise, you need to know the right timing on when to bring up your salary expectations

  Tip #6. Be humble and polite, yet confident.

  Watch the video so you can learn the salary negotiation skills that I know work to getting you a higher salary.

  Đàm phán mức lương - Làm thế nào để Đàm phán một mức lương cao hơn 

  Trong video này, tôi sẽ chỉ bạn 6 chiến thuật đàm phán lương về  cách để thương lượng mức lương cao hơn , cho dù bạn vừa nhận được một đề nghị việc làm mới hay bạn muốn được tăng lương cho công việc hiện tại của bạn.

  Bạn sẽ hiểu các kỹ thuật đàm phán tiền lương mà tôi biết về cách đàm phán mức lương phù hợp với kì vọng của bạn.

  Có rất nhiều chiến lược đàm phán tiền lương, nhưng cần có kỹ năng đàm phán tiền lương phù hợp để có đạt được mức lương phù hợp với những gì thị trường cung cấp và xứng đnánhững gì bạn có giá trị.

  6 Lời khuyên chính về Làm thế nào để Đàm phán một mức lương cao hơn bao gồm:

  Mẹo # 1: Nói về giá trị của bạn - hãy đưa ra những bằng chứng chứng minh tại sao bạn lại có giá trị.

  Mẹo # 2: Nghiên cứu thị trường - biết  được mức mà thị trường đang trả cho những người  có bằng cấp và mức độ kinh nghiệm như bạn.

  Mẹo số 3. Cho một số, không phải là một khoảng - nhiều người sợ làm phật lòngnhà tuyển dụng  và đưa ra một khoảng tiền lương mà họ chấp nhận. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề này.

  Mẹo số 4. Sử dụng đòn bẩy - bạn muốn tận dụng tất cả mọi thứ bạn có để tăng cơ hội nhận được mức tiền lương cao hơn.

  Mẹo số 5. Thời gian thích hợp - nếu bạn đang ở trong tình huống được đề nghị một việc làm và yêu cầu tăng lương, bạn cần biết đúng thời điểm khi nào đưa ra mức lương kì vọng của bạn.

  Mẹo # 6. Hãy khiêm tốn và lịch sự, nhưng tự tin.

  Xem video để bạn có thể học các kỹ năng đàm phán tiền lương mà tôi biết làm việc để giúp bạn có được mức lương cao hơn.

  ------------------------------------

  Salary Negotiation - How to Negotiate a Higher Salary  

  In this video, I will teach you 6 salary negotiation tactics on how to negotiate a higher salary for yourself, whether you’ve just received a new job offer or you’re wanting to ask for a raise in your current job.

  You will learn the salary negotiation techniques that I know work on how to negotiate a salary that is in line with your expectations.

  There are many salary negotiation strategies, but it takes the right salary negotiation skills to get that bump in pay that matches what the market offers and what you’re worth.

  The 6 Major Tips on How to Negotiate a Higher Salary include:

  Tip # 1: Talk about your value - bring up evidence that prove why you’re worth what you’re worth.

  Tip #2: Do market research - know what the market is paying for someone with your credentials and level of experience.

  Tip #3.  Give a number, not a range - many people are afraid to offend the employers and give a range for what salary they’d be open to. This is not the way to go.

  Tip #4.  Go in with leverage - you want to leverage everything you can to enhance your chances of getting that bump in pay.

  Tip #5. Time it appropriately - if you’re in a job offer situation vs. asking for a raise, you need to know the right timing on when to bring up your salary expectations

  Tip #6. Be humble and polite, yet confident.

  Watch the video so you can learn the salary negotiation skills that I know work to getting you a higher salary.

  303 người xem


  Bình luận (0)