Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thy Nguyễn

  8 tháng trước

  Bạn có mạnh mẽ và tự tin? là người có công việc chuyên nghiệp, đây là thứ rất quan trọng để bạn nhìn, hành động và tự chủ được sự tự tin cũng như xuất hiện một cách mạnh mẽ trước đám đông.

  Trong video lần này, mình sẽ đưa ra mọi lời khuyên hữu ích để làm thế nào trở nên mạnh mẽ và tự tin.

  Cho dù bạn có đứng trước sếp hay đồng nghiệp, hoặc chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn hay chỉ đơn giản là gặp mặt ai đó trong lần đầu tiên.

  Nếu mình yêu cầu bạn, "hãy mạnh mẽ và tự tin ngay bây giờ."

  Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm một số biểu cảm trên khuôn mặt, mở rộng vai hay đứng cao hơn một chút?

  Đối với hầu hết mọi người, đó là những gì họ tự giả định ra để cảm thấy mạnh mẽ và tự tin.

  "Hãy giả làm nó cho đến khi bạn thực hiện được nó." đúng chứ? Điều đó hẳn là không cần thiết.

  Nếu mình nói những điều bạn có thể làm để khuấy lên sức mạnh và sự tự tin trong bạn cho dù bạn có đang ở đâu, hay trong tình thế ra sao?

  Và điều đó hoàn toàn có thể. Không cần thiết phải giả làm nó.

  Trong video này, mình có nói về một vài cách khác nhau mà cho phép mình góp nhặt được sức mạnh và tự tin ở mỗi nhu cầu.

  Nó rất hữu ích với mình trong việc xây dựng sự nghiệp, và mình nghĩ nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

  Website: http://www.LindaRaynier.com

  Instagram: LindaRaynier

  Linkedln: https://ca.linkedln.com/in/lindaraynier

  ---------------------------------------------------------------

  Are you strong and confident? As a working professional, it's important for you to look, act and BE self-confident and appear strong when you're in front others. In this video, I give you all the tips on how to be strong and confident.

  Whether you're in front of your boss/colleagues, going for a job interview or just simply meeting someone for the first time.

  If I asked you,"be strong and confident..right this instant."

  What would you do? Would you put on a certain facial expression, widen your shoulders, stand up a bit taller?

  For most people, that's they assume it's take in order to FEEL strong and confident.

  "Fake it till you make it." right? Not necessarily.

  What if I told you there are things you can do to stir up strength and confidence from within, no matter where you are or what's situation you're in?

  And it's entirely authentic. No faking necessary.

  In this video, I talked about several ways that allow me to garner up self-confident and inner on demand.

  It's been helpful for me in building my career, and I think this will be helpful to you as well.

  Website: http://www.LindaRaynier.com

  Instagram: LindaRaynier

  Linkedln: https://ca.linkedln.com/in/lindaraynier

  Bạn có mạnh mẽ và tự tin? là người có công việc chuyên nghiệp, đây là thứ rất quan trọng để bạn nhìn, hành động và tự chủ được sự tự tin cũng như xuất hiện một cách mạnh mẽ trước đám đông.

  Trong video lần này, mình sẽ đưa ra mọi lời khuyên hữu ích để làm thế nào trở nên mạnh mẽ và tự tin.

  Cho dù bạn có đứng trước sếp hay đồng nghiệp, hoặc chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn hay chỉ đơn giản là gặp mặt ai đó trong lần đầu tiên.

  Nếu mình yêu cầu bạn, "hãy mạnh mẽ và tự tin ngay bây giờ."

  Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm một số biểu cảm trên khuôn mặt, mở rộng vai hay đứng cao hơn một chút?

  Đối với hầu hết mọi người, đó là những gì họ tự giả định ra để cảm thấy mạnh mẽ và tự tin.

  "Hãy giả làm nó cho đến khi bạn thực hiện được nó." đúng chứ? Điều đó hẳn là không cần thiết.

  Nếu mình nói những điều bạn có thể làm để khuấy lên sức mạnh và sự tự tin trong bạn cho dù bạn có đang ở đâu, hay trong tình thế ra sao?

  Và điều đó hoàn toàn có thể. Không cần thiết phải giả làm nó.

  Trong video này, mình có nói về một vài cách khác nhau mà cho phép mình góp nhặt được sức mạnh và tự tin ở mỗi nhu cầu.

  Nó rất hữu ích với mình trong việc xây dựng sự nghiệp, và mình nghĩ nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

  Website: http://www.LindaRaynier.com

  Instagram: LindaRaynier

  Linkedln: https://ca.linkedln.com/in/lindaraynier

  ---------------------------------------------------------------

  Are you strong and confident? As a working professional, it's important for you to look, act and BE self-confident and appear strong when you're in front others. In this video, I give you all the tips on how to be strong and confident.

  Whether you're in front of your boss/colleagues, going for a job interview or just simply meeting someone for the first time.

  If I asked you,"be strong and confident..right this instant."

  What would you do? Would you put on a certain facial expression, widen your shoulders, stand up a bit taller?

  For most people, that's they assume it's take in order to FEEL strong and confident.

  "Fake it till you make it." right? Not necessarily.

  What if I told you there are things you can do to stir up strength and confidence from within, no matter where you are or what's situation you're in?

  And it's entirely authentic. No faking necessary.

  In this video, I talked about several ways that allow me to garner up self-confident and inner on demand.

  It's been helpful for me in building my career, and I think this will be helpful to you as well.

  Website: http://www.LindaRaynier.com

  Instagram: LindaRaynier

  Linkedln: https://ca.linkedln.com/in/lindaraynier

  148 người xem


  Bình luận (0)