Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Linh

  8 tháng trước

  Những lời khuyên về nghề nghiệp và phỏng vấn của Aimee Bateman từ http://www.careercake.com trong sự cộng tác với Firebrand Talent Search. Trong vlog này, Aimee khuyên những người đang tìm việc cách để trả lời câu hỏi "Mức lương mong muốn của bạn là gì?" trong một cuộc phỏng vấn.

  -----------------------------------------------

  Career and interview advice from Aimee Bateman of http://www.careercake.com in collaboration with Firebrand Talent Search. In this vlog, Aimee advices job seekers how to answer the question "what are your salary expectation" during an interview.

   

  Những lời khuyên về nghề nghiệp và phỏng vấn của Aimee Bateman từ http://www.careercake.com trong sự cộng tác với Firebrand Talent Search. Trong vlog này, Aimee khuyên những người đang tìm việc cách để trả lời câu hỏi "Mức lương mong muốn của bạn là gì?" trong một cuộc phỏng vấn.

  -----------------------------------------------

  Career and interview advice from Aimee Bateman of http://www.careercake.com in collaboration with Firebrand Talent Search. In this vlog, Aimee advices job seekers how to answer the question "what are your salary expectation" during an interview.

   

  235 người xem


  Bình luận (0)