Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Tờ Rý Boss

  9 tháng trước

  Trong video này, mình sẽ hướng dẫn bạn một cách để có được cái nhìn rõ nhất về những điều bạn muốn để có được nghề nghiệp và cuộc sống mơ ước. Mình cá rằng nếu như bạn thật lòng, bạn sẽ đồng ý rằng có vài khía cạnh của công việc hay cuộc sống mà bạn cảm thấy 'bế tắc'. Nếu như mình ngồi trước bạn ngay lúc này, bạn có dám khẳng định bạn có một bức hình trong đầu chụp về những điều bạn mong ước trong nghề nghiệp và cuộc sống? 'Sống với ước mơ' 'Theo đuổi đam mê' 'Làm những điều mình thích'. Mình cá là bạn nghe những từ này cả ngày và nó đã làm tê liệt tai bạn. Tất cả những gì mình muốn nói là, nếu bạn dự định làm những điều này, bạn phải có chiến lược rõ ràng về nó. Nhưng trước khi bạn lập một kế hoạch, bạn cần lấy lại trí tưởng tượng trước. Trong video này, mình sẽ chia sẻ bước đầu tiên bạn cần phải đi để hướng tới nghề nghiệp và cuộc sống lý tưởng của bản thân. 

  -------------------------

  In this video I show you a process on how to get super clear on what you want to have a career and life you dream of. I bet that if I asked you to be honest with me, you would agree that there is some aspect of your job or life where you feel 'stuck'. If I sat in front of you right now, can you say that you have a ‘screenshot’ image in your mind of what your dream career or life looks like? “Live your dreams.” “Go after your goals.” “Do what you love.” I bet you hear those words all the time and it becomes numbing to your ears. All I can say is, if you are going to do those things, you might as well be strategic about it. But before you can have a strategy, you need to recruit your imagination first. In this video, I talk about the first step you need to take to walk in the direction of your ideal career and life.

  Trong video này, mình sẽ hướng dẫn bạn một cách để có được cái nhìn rõ nhất về những điều bạn muốn để có được nghề nghiệp và cuộc sống mơ ước. Mình cá rằng nếu như bạn thật lòng, bạn sẽ đồng ý rằng có vài khía cạnh của công việc hay cuộc sống mà bạn cảm thấy 'bế tắc'. Nếu như mình ngồi trước bạn ngay lúc này, bạn có dám khẳng định bạn có một bức hình trong đầu chụp về những điều bạn mong ước trong nghề nghiệp và cuộc sống? 'Sống với ước mơ' 'Theo đuổi đam mê' 'Làm những điều mình thích'. Mình cá là bạn nghe những từ này cả ngày và nó đã làm tê liệt tai bạn. Tất cả những gì mình muốn nói là, nếu bạn dự định làm những điều này, bạn phải có chiến lược rõ ràng về nó. Nhưng trước khi bạn lập một kế hoạch, bạn cần lấy lại trí tưởng tượng trước. Trong video này, mình sẽ chia sẻ bước đầu tiên bạn cần phải đi để hướng tới nghề nghiệp và cuộc sống lý tưởng của bản thân. 

  -------------------------

  In this video I show you a process on how to get super clear on what you want to have a career and life you dream of. I bet that if I asked you to be honest with me, you would agree that there is some aspect of your job or life where you feel 'stuck'. If I sat in front of you right now, can you say that you have a ‘screenshot’ image in your mind of what your dream career or life looks like? “Live your dreams.” “Go after your goals.” “Do what you love.” I bet you hear those words all the time and it becomes numbing to your ears. All I can say is, if you are going to do those things, you might as well be strategic about it. But before you can have a strategy, you need to recruit your imagination first. In this video, I talk about the first step you need to take to walk in the direction of your ideal career and life.

  88 người xem


  Bình luận (0)