Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  8 tháng trước

  TED-Ed

  Xem đầy đủ: http://ed.ted.com/lessons/a-glimpse-of-teenage-life-in-ancient-rome-ray-laurence

  Chào mừng bạn đến với thế giới của Lucius Popidius Secundus, một thanh niên 17 tuổi điển hình vào năm 73 sau Công nguyên. Cuộc đời của cậu ta là một hình mẫu của dân cư thời bấy giờ: được sắp xếp hôn nhân, tham dự lễ hội, và đi tắm hơi. Hãy xem để có một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của các thanh niên thành Rome vào 2000 năm trước đã diễn ra như thế nào?

  Bài giảng bởi Ray Laurence, minh họa bởi Cognitive Media

  -------------------- 

  TED-Ed

  View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/a-glimpse-of-teenage-life-in-ancient-rome-ray-laurence

  Welcome to the world of Lucius Popidius Secundus, a 17-year old living in Rome in 73 AD. His life is a typical one of arranged marriages, coming-of-age festivals, and communal baths. Take a look at this exquisitely detailed lesson on life of a typical Roman teenager two thousand years ago.

  Lesson by Ray Laurence, animation by Cognitive Media.

   

  TED-Ed

  Xem đầy đủ: http://ed.ted.com/lessons/a-glimpse-of-teenage-life-in-ancient-rome-ray-laurence

  Chào mừng bạn đến với thế giới của Lucius Popidius Secundus, một thanh niên 17 tuổi điển hình vào năm 73 sau Công nguyên. Cuộc đời của cậu ta là một hình mẫu của dân cư thời bấy giờ: được sắp xếp hôn nhân, tham dự lễ hội, và đi tắm hơi. Hãy xem để có một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của các thanh niên thành Rome vào 2000 năm trước đã diễn ra như thế nào?

  Bài giảng bởi Ray Laurence, minh họa bởi Cognitive Media

  -------------------- 

  TED-Ed

  View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/a-glimpse-of-teenage-life-in-ancient-rome-ray-laurence

  Welcome to the world of Lucius Popidius Secundus, a 17-year old living in Rome in 73 AD. His life is a typical one of arranged marriages, coming-of-age festivals, and communal baths. Take a look at this exquisitely detailed lesson on life of a typical Roman teenager two thousand years ago.

  Lesson by Ray Laurence, animation by Cognitive Media.

   

  964 người xem


  Bình luận (0)